Tillæg til ydelsesbeskrivelser: Bæredygtighed

Opdateret 21.11.23

Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Bygherreforeningen har udarbejdet et bæredygtighedstillæg, der knytter sig til Ydelsesbeskrivelsen for henholdsvis Bygherrerådgivning 2019 og Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018. Tillægget er finansieret af Realdania.

Tillægget har til formål at beskrive de ydelser, som parterne kan aftale, når forskellige bæredygtigheds-tiltag skal indgå i byggeriet. Tillægget følger ydelsesbeskrivelsernes faser og struktur og anvendes sammen med disse.

Tillægget kan understøtte bygherren i at definere visioner, målsætning og krav vedrørende bæredygtighed i byggeprojekter, og afgrænse indholdet af konkrete bæredygtighedsydelser, således, at forventningerne mellem bygherre og rådgivere afstemmes.

Bæredygtighedsområdet er komplekst og tillægget indeholder ikke alle potentiale bæredygtighedsydelser, men er et forsøg på at gøre det nemmere at få mere bæredygtighed ind i aftalen. De valgte ydelser skal udfyldes og uddybes.

Som bilag til tillægget er der også lavet paradigmer til ydelsesskemaer.

Tillæg til ydelsesbeskrivelser for bæredygtighed - version 10.10.2022
Skema for rådgivningsydelser på bæredygtighed
Addendum on Sustainability Services, 2022