Tillæg til ydelsesbeskrivelser: Bæredygtighed

Opdateret 25.04.19

Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører har udgivet en foreløbig version af et tillæg til ydelsesbeskrivelserne for rådgivning i forbindelse med bæredygtighed i byggeriet.

 

Nedenstående dokument er en betaversion af et kommende tillæg til ydelsesbeskrivelse om Bæredygtighed i byggeriet.

Denne betaversion af tillægget til ydelsesbeskrivelserne skal bruges som grundlag for rådgivning i forbindelse med bæredygtighed. Der er tale om en foreløbig udgave af tillægget, hvorfor tillægget skal betragtes som sådan. 

Formålet med en foreløbig version af tillægget, er at høste erfaringer fra brug af tillægget i praksis. Vi opfordrer derfor til at forbedringer og bemærkninger sendes til Peter Andreas Sattrup pas@danskeark.dk.

Ydelsesbeskrivelsen er udformet med henblik på at definere roller og ydelser samt fordelingen mellem rådgiver og bygherre. Der er tale om en referenceramme for fastlæggelse af ydelser i den konkrete råd-giveraftale. Alle partner i den konkrete rådgiveraftale er ansvarlige for beskrivelser af bæredygtighedsle-delse og konkrete indhold ydelserne.

Den endelige udgave af tillægget forventes at blive offentliggjort april 2018.

Tillæg til ydelsesbeskrivelser for bæredygtighed
Skema for rådgivningsydelser på bæredygtighed