Ydelsesbeskrivelse: Arbejdsmiljøkoordinering

Opdateret 29.11.23

Her finder du Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljøkoordinering.

Ydelsesbeskrivelsen "Arbejdsmiljøkoordinering 2023" omhandler kun ydelser i henhold til "Bekendtgørelse om bygherrens pligter”, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013. For bygherren gælder bekendtgørelsen i sin helhed.

Pligter og ydelser i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 110, om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø af 5. februar 2013, indgår ikke i nærværende ydelsesbeskrivelse.

Ydelsesbeskrivelsen kan danne grundlag for udarbejdelse af aftale om at overdrage bygherrens opgaver – ikke bygherrens juridiske ansvar – i forbindelse med arbejdsmiljøkoordinering.

Ud over de ydelser, som er lovpligtige for bygherren i henhold til bekendtgørelse om bygherrens pligter, indeholder ydelsesbeskrivelsen andre mulige ydelser på arbejdsmiljøkoordineringsområdet, som kan tilvælges.

Ydelsesbeskrivelsen anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Ydelsesbeskrivelsen findes kun i en digital udgave.

Ydelsesbeskrivelse - Arbejdsmiljøkoordinering, december 2022
Description of Services for - Health and safety coordination, 2023