Ydelsesbeskrivelse: Arbejdsmiljørådgivning

Opdateret 25.04.19

Her finder du Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljøkoordinering og Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen med tilhørende vejledning.

Ydelsesbeskrivelsen "Arbejdsmiljøkoordinering, August 2014" omhandler kun ydelser i henhold til ”Bekendtgørelse om bygherrens pligter”, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 og – som udgangspunkt – ikke pligter og ydelser i henhold til ”Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø”, Arbejdstilsynets Bek. nr. 110 af 5. februar 2013.

Ydelsesbeskrivelsen kan danne grundlag for udarbejdelse af aftale om at overdrage bygherrens opgaver – ikke bygherrens ansvar – i forbindelse med arbejdsmiljøkoordinering til kompetent arbejdsmiljøkoordinator.

Udover de ydelser som er lovpligtige for bygherre, indeholder ydelsesbeskrivelsen en liste over andre mulige ydelser på området arbejdsmiljøkoordinering. 

Ydelsesbeskrivelsen anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. 

Ydelsesbeskrivelse - Arbejdsmiljøkoordinering, august 2014