Freelanceaftaler mellem arkitekter

Opdateret 02.06.22

I perioder med spidsbelastning eller ved opgaver, som kræver en særlig viden, kan det være en løsning af købe konsulentbistand på freelancebasis fra en anden arkitektvirksomhed. I så fald kan der indgås en aftale om et freelance-samarbejde. Det betyder, at der indgås aftale mellem to selvstændige virksomheder uden at der etableres et ansættelsesforhold.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at en freelanceaftale ikke kan anvendes, hvis der reelt er tale om et ansættelsesforhold med deraf følgende arbejdsgiverforpligtigelser i form af indeholdelse af A-skat, arbejdsgiversansvar m.v.

Derfor bør freelancevirksomheden altid være registret i CVR-registeret under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Selve aftalen

Aftalen skal bl.a. indeholde en præcis beskrivelse af opgaven og altid defineres som omfattende teknisk rådgivning og bistand (arkitektydelser). Der skal også henvises til Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 18) samt DANSKE ARK og FRI's Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Landskab 2018, med en nøjagtigt henvisning til hvilket punkt opgaven er omfattet af.

Det er naturligvis også uhyre vigtig, at der er bestemt en fast periode for opgaven med angivelsen af en start- og slutdato samt en fastlæggelse af honorarets timesats. Vi anbefaler tillige, at der aftales datoer for løbende budgetopfølgning, og at bygherre løbende bliver orienteret om status for honorarforbrug.

Parterne skal aftale en begrænsning for freelancerens økonomiske ansvar i aftalen og freelanceren skal tegne en professionel projektansvarsforsikring med angivelse af hvilket forsikringsselskab den er tegnet hos.

OBS: Vær opmærksom på, at der er tale om fælles ophavsret til det i fællesskab udførte materiale, der måtte være beskyttet i medfør af lov om Ophavsret.

Hvis der opstår tvister kan disse, hvis der er tale om honorartvister, henvises til Akademisk Arkitektforenings Retsudvalg. Øvrige tvister afgøres ved voldgift jf. ABR 18 pkt. 9.

Her finder du Danske Arkitektvirksomheders aftaleformular til brug for indgåelse af freelanceaftale.

Freelance samarbejdsaftale
Tillægsaftale til freelance samarbejdsaftale