Freelanceaftaler mellem arkitekter

Opdateret 06.02.17

I perioder med spidsbelastning eller ved opgaver, som kræver en særlig viden, kan det være en løsning af købe konsulentbistand på freelancebasis fra en anden arkitektvirksomhed. I så fald kan der indgås en aftale om et freelance-samarbejde. Det betyder, at der indgås aftale mellem to selvstændige virksomheder uden at der etableres et ansættelsesforhold.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at en freelanceaftale ikke kan anvendes, hvis der reelt er tale om et ansættelsesforhold med deraf følgende arbejdsgiverforpligtigelser i form af indeholdelse af A-skat, arbejdsgiversansvar mv.

Derfor bør freelancevirksomheden altid være registret i CVR-registeret under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Herunder finder du Danske Arkitektvirksomheders aftaleformular til brug for indgåelse af freelanceaftale.

Freelance samarbejdsaftale