Aftaleformularer: Byggeri

Opdateret 24.01.24

Nedenfor kan du hente Danske Arkitektvirksomheders og FRIs aftaleformularer for byggeri og bygherrerådgivning. Aftaleformularen kan du bruge ved delt rådgivning, totalrådgivning samt ved aftale om underrådgivning. Aftaleformularerne findes også på engelsk.

ABR18, ABR Forenklet eller ABR89 forudsættes aftalt, og der henvises til de relevante ydelsesbeskrivelser fx Byggeri Landskab 2018 eller Byggeri og Planlægning, december 2012 samt ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning. 

Aftaleformularerne til henholdsvis ABR18 og ABR Forenklet anvendes også til aftaler om underrådgivning.

Beslutter du dig for ikke at vedtage ydelsesbeskrivelsen i aftalen, er det vigtigt, at du meget præcist beskriver dine ydelser i selve aftalens pkt. 4. 

Herudover kan du bruge et skema til fordeling af de enkelte rådgiverydelser i et projekteringsforløb. Anvendes skemaet bør det indgå som et bilag til aftalen. 

Digitale ydelser er indarbejdet i Byggeri og Landskab 2018.

Hvis du anvender Byggeri og Planlægning 2012 findes der et tillæg til ydelsesbeskrivelsens pkt. 8.4 om digitale ydelser.

I forhold til aftalen om bygherrerådgivning er det vigtigt at være opmærksom på, at aftaler om bygherrerådgivning ofte kræver en mere præcis afgrænsning af ydelserne i selve aftalen end ved almindelig projektering, fordi omfang og niveau af ydelserne varierer fra sag til sag.

Aftaleformular ABR18 - teknisk rådgivning og bistand, oktober 2018
Aftaleformular ABR18 - English Version
Aftaleformular ABR Forenklet
Aftaleformular ABR Forenklet - English Version
Tillæg til ABR Forenklet (Forbruger)
Aftaleformular Bygherrerådgivning ABR Forenklet, juni 2020
Tillægsaftale til aftale om teknisk rådgivning og bistand
Aftaleformular ABR89 - teknisk rådgivning og bistand, november 2012 (Totalrådgivning og/eller delt rådgivning)
Vejledning til aftaleformular
Aftaleformular ABR89 - English Version
Afkrydsningsskema - Afgrænsning af ydelser, Byggeri og Planlægning 2012
Afkrydsningskema på engelsk: Scope of services, Building and Planning 2012
Underrådgiveraftale iht. ABR89, april 2013
Aftaleformular, Bygherrerådgivning 2003
Aftaleformular, Bygherrerådgivning 2003 - English Version