Honorar- og betalingsforhold

Opdateret 10.04.24

Her finder du bl.a. en model til beregning af timesatser, hvis du udlåner en medarbejder til en anden virksomhed samt en model til udregning af honorar i forbindelse med totalrådgivning, når der er flere arkitektvirksomheder med til at løse en opgave.

Beregningsmodel for timesatser til videredebitering

Modellen kan bruges til at beregne lønomkostninger, hvis en arkitektvirksomhed udlåner en medarbejder til en anden arkitektvirksomhed. Modellen og vejledningen kan hentes herunder.

Honorarfordelingsprogram

Honorarfordelingsprogrammet er et hjælperedskab, der bruges i forbindelsen med totalrådgivning. Programmet bruges bl.a. til at udregne honorar, skabe overblik over, hvor mange timer der er til rådighed i de enkelte projekteringsfaser ved en selvvalgt honorarfaktor, kalkulation af supplerende ydelser og fordeling af honoraret mellem parterne. Honorarfordelingsprogrammet  samt en vejledning til denne kan hentes herunder.

Arkitektvirksomhedens forpligtigelser i forhold til forbrugeren

I følge forældelsesloven har arkitektvirksomheden et 10 årigt projektansvar i forhold til forbrugeren. Vi har udarbejdet et notat med gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, når man indgår aftale med en forbruger. Notatet kan hentes herunder.

Notat om forældelse
Vejledning til honorarfordelingsprogrammet
Honorarfordelingsprogram
Vejledning i valg af honorarform
Beregningsmodel for timesatser for videredebitering - DI