Ydelsesbeskrivelse: Produktudvikling

Opdateret 25.04.19

Denne ydelsesbeskrivelse bruger du til designydelser, herunder konceptudvikling, produktudvikling og industriel design inden for f.eks. produktdesign, apparatdesign, elektronisk udstyr mv.

I ydelsesbeskrivelsen defineres designerens rolle i forhold til klienten samt designydelsen ved den indledende rådgivning, projektkoordinering, produktudvikling mv.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ydelsesbeskrivelsen er en bruttoopremsning af ydelser. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at henvise til ydelsesbeskrivelsen i aftalens pkt. 3. Man er - i aftalens pkt. 4 - nødt til at skrive hvilke ydelser i ydelsesbeskrivelsen er gældende for aftaleforholdet. 

Vi anbefaler, at kontrakten udformes på den af Danske Arkitektvirksomheder udarbejdede aftaleformular om udvikling af design og/eller en royaltyaftale vedrørende produktion af allerede udviklet design.

Ved komponentdesign under en byggesag, er det vigtigt at være opmærksom på, at dette kræver særskilt kontrakt, foruden rådgiveraftalen, indeholdende bestemmelser om ophavsret og royalty.

Ydelsesbeskrivelse for produktudvikling, marts 2003