Ydelsesbeskrivelse: Bygherrerådgivning

Opdateret 10.06.21

Denne ydelsesbeskrivelse bruger du ved bygherrerådgivning. I ydelsesbeskrivelsen defineres bygherrerådgiverens rolle ved de forskellige entrepriseformer, ved partnering, lejerrådgivning, investorrådgivning m.v.

Bygherrerådgivningsaftaler kræver en mere præcis afgrænsning af ydelsen i selve aftalen. Omfanget af bygherrerådgivning varierer fra sag til sag, og denne ydelsesbeskrivelse kræver i højere grad end fx ved ydelsesbeskrivelsen om Byggeri og Planlægning, at parterne definerer indholdet og omfanget af de konkrete ydelser mere præcist i aftalen.

Kontrakten skal derfor henvise til de relvante punkter i ydelsesbeskrivelsen, som er aftalt, men samtidig bør den konkrete ydelse afgrænses yderligere i selve aftalen.

Det forudsættes, at ABR Forenklet er aftalt og vi anbefaler, at aftalen udformes på den af Danske Arkitektvirksomheder og FRI udarbejdede aftaleformular.

Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019
Vejledning til Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019
Description of Services for Client Consultancy 2019
Revisionsnotat til Ydelsesbeskrivelse for Bygherrevejledning 2019
Ydelsesbeskrivelse: Bygherrerådgivning 2013
Revisionsnotat vedrørende ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2013