Ydelsesbeskrivelse: Som udført

Opdateret 29.11.23

Ydelsesbeskrivelse som udført defineres den ydelse, som skal foretages for at bringe et projektmateriale til det niveau, hvor materialet og det aktuelt udførte projekt er i overensstemmelse med hinanden. Denne er erstattet af "Vejledning: Som udført 2022".

Såfremt bygherren ønsker "som udført" tegninger, skal dette fremgå af aftalen. Aftales "som udført"-materiale, bør denne ydelsesbeskrivelse være en del af kontraktgrundlaget. 

Husk at angive niveauet for "som udført" tegningerne.

Som hjælp til beskrivelsen af ydelsesomfanget/niveauet er der i ydelsesbeskrivelsen standardskemaer, der kan anvendes som bilag til den indgåede rådgiveraftale.

Bemærk at denne ydelsesbeskrivelse er erstattet af Vejledning: Som udført 2022.

Ydelsesbeskrivelse: Som udført, februar 2000
Skema til ydelsesbeskrivelser for "som udført"
Guide for "As Built", 2022