Aftaler mellem rådgivere

Opdateret 13.07.23

Arkitektvirksomheder har ofte behov for at samarbejde med andre arkitekter i længere tid og/eller i forbindelse med konkrete projekter. Det kan være en god ide, da man hver især kan tilbyde forskellige kompetencer, men der kan også være nogle aftalemæssige udfordringer, som du skal være opmærksom på.

Der er ingen facitliste for sådanne samarbejder, idet disse oftest vil basere sig på meget konkrete forudsætninger og forhold.

Danske Arkitektvirksomheder har fået udarbejdet nogle paradigmer på samarbejdsaftaler, som kan bruges eller i det mindste give inspiration til, hvad parterne i et sådant samarbejde skal være opmærksomme på. 

Samarbejdsaftalen

I samarbejdsaftalen er de bl.a. fokus på, hvilket grundlag der er aftalt for parternes samarbejde om projektet, hvor megen arbejdskraft de hver især skal stille til rådighed samt Danske Arkitektvirksomheders vedtægtsbestemte regler for udøvelse af arkitektvirksomhed.

Aftalen indeholder desuden et afsnit hvori der kan fastsættes rammer for projektperioden med præcis angivelse af start- og slutdato. For at sikre sig imod uklarhed, anbefaler vi, at der altid i aftalen anføres hvordan den eventuelt kan ophæves igen.

Det er naturligvis en god ide, at fastlægge hvordan de respektive opgaver i projektet skal udføres, med tidsangivelse og opgavefordeling mellem parterne. Det giver samtidig et godt grundlag for, allerede inden projektet går i gang, at angive en timesats på baggrund af de forventede omkostninger. Vi anbefaler også at parterne ved udgangen af hver måned afleverer timeopgørelser og dokumentation for afholdte udgifter.

Paradigmet til samarbejdsaftalen finder du herunder på dansk og engelsk.

Interessentskabsaftalen

I nogle tilfælde kan parterne ønsker at etablere et interessentskab, der kan regulere parternes samarbejde om rådgivende arkitektarbejde. Det kan være en fordel hvis parterne ikke hver for sig har de fornødne ressourcer til at udføre det pågældende arbejde.

I interessentskabsaftalen kan det også blive præciseret, at parterne - bortset fra det aktuelle arkitektprojekter - fortsat ønsker at drive arkitektvirksomhed hver for sig.

Paradigmet til interessentskabsaftalen finder du herunder på dansk og engelsk.

Samarbejdsaftale med anden rådgiver
Partnership Agreement
Interessentskabsaftale
Joint Venture Agreement
Samarbejdsaftale om udlån af medarbejdere