Aftaler mellem rådgivere

Opdateret 06.02.17

Arkitektvirksomheder har ofte behov for at samarbejde med andre arkitekter i længere tid og/eller i forbindelse med konkrete projekter. Det kan være en god ide, da man hver især kan tilbyde forskellige kompetencer, men der kan også være nogle aftalemæssige udfordringer, som du skal være opmærksom på.

Der er ingen facitliste for sådanne samarbejder, idet disse oftest vil basere sig på meget konkrete forudsætninger og forhold.

Danske Arkitektvirksomheder har fået udarbejdet nogle paradigmer på samarbejdsaftaler, som kan bruges eller i det mindste give inspiration til, hvad parterne i et sådan samarbejde skal være opmærksomme på. Paradigmerne finder du herunder.

Samarbejdsaftale med anden rådgiver
Partnership Agreement
Interessentskabsaftale
Joint Venture Agreement