Fortrolighedsaftaler

Opdateret 10.04.24

Med en fortrolighedsaftale kan I afsøge jeres muligheder for fx salg eller et kommercielt samarbejde i fuld fortrolighed. Og hvis samarbejdet alligevel ikke bliver til realiseret, har I sikret jer at den udvekslede information ikke må misbruges af den anden part. Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet to typer af fortrolighedsaftaler.

En fortrolighedsaftale som på engelsk hedder en NDA ”Non-Disclosure Agreement” er et aftaledokument som kan indgås for at beskytte den viden virksomheden er i besiddelse af, som er værdifulde. Fortrolighedsaftalen skal indgås inden man påbegynder forhandlingerne og inden der udveksles fortrolig information fx ved salg af et design.

En fortrolighedsaftale kan være nødvendig, hvis din virksomhed ønsker at vurdere eller undersøge de forretningsmæssige muligheder ved et samarbejde med en ekstern virksomhed, hvor du ønsker at sikre, at den anden part ikke må misbruge den fortrolige information eller kopiere idéer eller opfindelser.

Med en fortrolighedsaftale kan I afsøge jeres muligheder for fx salg eller et kommercielt samarbejde i fuld fortrolighed. Og hvis samarbejdet alligevel ikke bliver til realiseret, har I sikret jer at den udvekslede information ikke må misbruges af den anden part.

Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet to fortrolighedsaftaler:

  • En gensidig fortrolighedsaftale der kan anvendes, hvis begge parter skal forpligtes til at hemmeligholde udvekslede informationer. Det kunne være i tilfælde af parterne drøfter en potentiel fusion, kommercielt samarbejde mm.
  • En ensidig fortrolighedsaftale der kan anvendes, hvis den modtagende skal forpligtes til at hemmeligholde de udleverede informationer. Det kunne være i forbindelse med forhandling af en royaltyaftale, et samarbejde mm.

Hent aftalerne herunder.

Ensidig fortrolighedsaftale
Gensidig fortrolighedsaftale