Netværk hos Danske Arkitekvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder faciliterer en række netværk, der understøtter funktioner og særlige forretningsområder i en arkitektvirksomhed. Det gælder kommunikation, forretningsudvikling samt HR- og administration men også landskabarkitektur og  restaurering. Herudover har vi regionale netværk fordelt over hele landet der mest består af enkeltpersonsvirksomheder samt mindre virksomheder uden for hovedstadsområdet. 

Formålet med netværkene er at tilbyde deltagerne sparring, inspiration og konkrete ideer til, hvordan du udvikler dine kompetencer og praksis. Netværkene har fokus på de spørgsmål og udfordringer, der vedrører driften og udviklingen af virksomheden. Netværkene mødes 1-4 gange om året. Skriv til den person, der står under det enkelte netværk herunder, hvis du vil vide mere eller ønsker at blive en del af netværket.

Netværkene er kun for medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder og deres medarbejdere. Det er gratis at deltage men der kan forekomme deltagerbetaling på enkelte møder ved fx deltagelse af eksterne foredragsholdere mm.

Vi har følgende netværk, som du kan blive medlem af:

Kommunikationsnetværk

Netværk for kommunikationsfolk i arkitektvirksomheder der arbejder med såvel strategisk som praktisk kommunikation. Det er gratis at være med, og vi holder 3-4 årlige møder. Møderne går på skift mellem netværkets medlemmer, der ligeledes er med til at bestemme, hvilke temaer og problemstillinger, der skal drøftes på møderne. Det kan fx handle om hjemmesider, nyhedsbreve, om brugen af sociale medier, events og branchens udfordringer.

Kontakt Karen Sejr på ks@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

Forretningsnetværk

Netværket har fokus på ledelse samt forretnings- og organisationsudvikling. Netværket drøfter spørgsmål og udfordringer knyttet til driften og udviklingen af virksomheden. Netværkets medlemmer er som udgangspunkt partnere eller ejere i arkitektvirksomheder med 10-50 ansatte.

Kontakt Lars Emil Kragh på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

Netværk for HR og administration

Netværket har fokus på personaleforvaltning, kompetenceudvikling, løn og arbejdsforhold samt regnskab. Netværkets medlemmer er HR/ Administrationschefer og/eller ledende medarbejder med ansvar for området i en af Danske Arkitektvirksomheders medlemsvirksomheder.

Kontakt Lars Emil Kragh på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

Netværk for jurister

Netværket er for jurister ansat i vores medlemsvirksomheder. Netværket holder 2-3 møder om året for at udveksle erfaringer og tendenser på markedet. Møderne holdes på skift hos de deltagende virksomheder.

Kontakt Preben Dahl på pd@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

CFO netværk

Netværket har fokus på virksomhedernes overordnede økonomi og rentabilitet. Netværket drøfter emner som benchmark, systemintegrationer, dataindberetninger, kostprisberegninger m.m. Deltagerne er CFO’er/økonomidirektører/-chefer hos medlemsvirksomhederne.

Kontakt Lars Emil Kragh på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

Regionale netværk

Vi har syv regionale netværk der primært er for at imødekomme behovet for at medlemmer udenfor København og Aarhus også kan mødes og netværke. Her samles primært vores mindre medlemsvirksomheder dels for at dele viden, diskutere relevante problemstillinger og få indsigt i medlemstilbud og andre medlemsaktiviteter.

Kontakt Lars Emil Kragh på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.

Landskabsnetværket

Landskabsnetværket omfatter personer fra virksomheder, hvor landskabsarkitekturen er et primært forretningsområde. Her diskuteres forretningsmæssige udfordringer i landskabsprojekter, totalrådgivning, udbud og konkurrencer.

Kontakt Lars Emil Kragh på lek@danskeark.dk, hvis du vil vide mere.