Netværk hos Danske Arkitekvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder tilbyder en række netværk, der understøtter ikke-arkitektfaglige funktioner i en arkitektvirksomhed som fx kommunikation, IKT, ledelse og organisationsudvikling i mindre virksomheder samt HR og administration.

Formålet med netværkene er at tilbyde deltagerne sparring, inspiration og konkrete ideer til, hvordan du udvikler dine kompetencer og praksis. Netværkene har fokus på de spørgsmål og udfordringer, der vedrører driften og udviklingen af virksomheden. 

Vi har følgende netværk, som du kan blive medlem af:

Kommunikationsnetværk

Netværk for kommunikationsfolk i arkitektvirksomheder der arbejder med såvel strategisk som praktisk kommunikation. Det er gratis at være med, og vi holder 3-4 årlige møder. Møderne går på skift mellem netværkets medlemmer, der ligeledes er med til at bestemme, hvilke temaer og problemstillinger, der skal drøftes på møderne. Det kan fx handle om hjemmesider, nyhedsbreve, om brugen af sociale medier, PQ, events og branchens udfordringer. Netværket består af 15-20 personer.

Forretningsudviklingsnetværket

Netværket har fokus på ledelse samt forretnings- og organisationsudvikling. Netværket drøfter spørgsmål og udfordringer knyttet til driften og udviklingen af virksomheden. Netværkets medlemmer er som udgangspunkt partnere eller ejere i arkitektvirksomheder med 10-50 ansatte.

HR/ADM Netværket

Netværket har fokus på personaleforvaltning, kompetenceudvikling, løn og arbejdsforhold samt regnskab. Netværkets medlemmer er HR/ Administrationschefer og/eller ledende medarbejder med ansvar for området i en af Danske Arkitektvirksomheders medlemsvirksomheder.

Netværk for jurister

Netværk for jurister ansat i vores medlemsvirksomheder. Netværket holder 2-3 møder om året for at udveksle erfaringer og tendenser på markedet. Møderne holdes på skift hos de deltagende virksomheder.

Vil du være med?

Kontakt Danske Arkitektvirksomheder på info@danskeark.dk for tilmelding til et af netværkene eller mere information. 

Mangler vi et netværk?

Kontakt os gerne hvis du har ideer til et netværkstilbud.