Udbud og konkurrencer

Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. Her finder du forskellige vejledninger, dokumenter og paradigmer som kan hjælpe dig på vej i forhold til fx de vigtigste regler inden for udbudsretten og udbud baseret på cirkulære principper.

Gode råd om udbud

Danske Arkitektvirksomheder og FRI  har udarbejdet en vejledning kaldet ”Gode Råd om Udbud”. Vejledningen gennemgår på en let tilgængelig måde de vigtigste regler inden for udbudsretten og giver samtidig en række gode råd om udbud.

De gode råd omfatter udbud af byggeri og anlæg i bred forstand, hvilket vil sige, at såvel entreprenørudbud herunder totalentrepriseudbud, som rådgiverudbud og projektkonkurrencer er omfattet. Der er således taget højde for reglerne i Tilbudsloven (lov om indhentning af tilbud inden for bygge- og anlægssektoren, LBK 1410 af 7/12/2007), reglerne i Udbudsloven, der implementerer Udbudsdirektivet (Rådets direktiv 2014/24/EU) og Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2014/25/EU).

Vejledning til projektkonkurrencer

Hvis du skal organisere en egentlig projektkonkurrence eller blot ønsker at blive klogere på hvordan man laver konkurrencer har Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening med støtte fra Dreyers Fond udarbejdet en Vejledning til Projektkonkurrencer, som du også kan hente her. 

Cirkulære udbud

Danske Arkitektvirksomheder ønsker at fremme cirkulært byggeri. Men det cirkulære byggeri har haft svært ved at komme i gang, ikke mindst fordi den udbudsretlige og kontraktuelle proces er uhyre kompliceret, hvilket har afholdt offentlige bygherrer fra at arbejde med cirkulært byggeri. 

Derfor har Danske Arkitektvirksomheder og Danske Advokater med støtte fra Dreyers Fond og Realdania, og i samarbejde med MatterbyBrix, Responsible Asset og Sirius Advokater udviklet tre modeller, for hvorledes man kan lave cirkulært byggeri. Der er lavet en vejledning for de tre modeller, og der er udarbejdet forslag til udbuds- og konkurrencebetingelser og kontraktparadigmer, som bygherrer og bygherrerådgivere kan anvende, når byggeriet skal baseres på cirkulære principper.

Hotline og rabataftale

Danske Arkitektvirksomheders medlemmer kan kontakte advokatfirmaet Horten ved advokat og partner Jesper Petersen Back, og modtage gratis juridisk rådgivning om entrepriseret og udbudsforhold i op til 20 minutter.