Udbud og konkurrencer

Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. Derfor har Danske Arkitektvirksomheder og FRI sammen med en række bygherrerådgivere udarbejdet en publikation der kommer med en lang række gode råd om bl.a. projektkonkurrencer, udbudsmaterialet og tildeling.

De gode råd omfatter udbud af byggeri og anlæg i bred forstand, hvilket vil sige, at såvel entreprenørudbud herunder totalentrepriseudbud, som rådgiverudbud og projektkonkurrencer er omfattet. Der er således taget højde for reglerne i Tilbudsloven (lov om indhentning af tilbud inden for bygge- og anlægssektoren, LBK 1410 af 7/12/2007), reglerne i Udbudsloven, der implementerer Udbudsdirektivet (Rådets direktiv 2014/24/EU) og Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2014/25/EU).

Det er ikke en lærebog, men alene en summarisk gennemgang af de mange konkrete problemstillinger, som vi oplever, volder aktørerne vanskeligheder til daglig.

I øvrigt henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbudsreglerne.

Hotline og rabataftale

Danske Arkitektvirksomheders medlemmer kan kontakte advokatfirmaet Horten ved advokat og partner Jesper Petersen Back, og modtage gratis juridisk rådgivning om entrepriseret og udbudsforhold i op til 20 minutter.  

Læs mere om rabataftalen

Vejledning til projektkonkurrencer
Gode råd om udbud juni 2020