Gode råd om udbud

Opdateret 29.03.23

Danske Arkitektvirksomheder og FRI har i samarbejde med en række bygherrerådgivere udarbejdet en pjece, der indeholder gode råd om udbud. Pjecen har samtidig til formål at medvirke til at undgå fejl samt metoder, som har vist sig at være uhensigtsmæssige.

Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. Danske Arkitektvirksomheder og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår reglerne. De to organisationer har derfor sat en lille gruppe af udbudspraktikere sammen for at besvare nogle af de mange spørgsmål, som organisationerne modtager om udbud. Resultatet er pjecen ”Gode råd om udbud”.

Pjecen har samtidig til formål at medvirke til at undgå fejl samt metoder, som har vist sig at være uhensigtsmæssige. De gode råd omfatter udbud af byggeri og anlæg i bred forstand, hvilket vil sige, at såvel entreprenørudbud, herunder totalentrepriseudbud, som rådgiverudbud og projektkonkurrencer er omfattet.

Der er således taget højde for reglerne i Tilbudsloven (lov om indhentning af tilbud inden for bygge- og anlægssektoren, LBK 1410 af 7/12/2007), reglerne i Udbudsloven (Lov 1564 af 15/12/2015 med ændringer i Lov nr. 204 af 05/03/2019 og Lov nr. 1251 af 30/11/2019), der implementerer Udbudsdirektivet (Rådets direktiv 2014/24/EU) og Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2014/25/EU).

Pjecen yder blandt andet vejledning vedrørende spørgsmål som:

  • Skal opgaven i udbud?
  • Udbudsformer
  • Tidsfrister
  • Inhabilitet
  • Projektkonkurrencer
  • Udbudsmaterialet
  • Tildeling
  • mv.
Gode råd om udbud