Gode råd om udbud

Opdateret 06.02.17

Danske Arkitektvirksomheder ARK og FRI har i en arbejdsgruppe bestående af organisationerne og forskellige bygherrerådgivere udarbejdet en pjece indeholdende gode råd om udbud.

Der er ikke tale om en egentlig gennemgang af udbudsretten, men primært en overordnet belysning af konkrete emner, efterfulgt at et godt råd.

Fra en praktisk vinkel gives der forhåbentlig svar på nogle af de mange spørgsmål, som organisationerne modtager fra medlemmerne. Det er pjecens formål at bidrage til at undgå fejl og metoder, som har vist sig at være uhensigtsmæssige.

Pjecen yder blandt andet vejledning vedrørende spørgsmål som:

  • Skal opgaven i udbud?
  • Udbudsformer
  • Tidsfrister
  • Inhabilitet
  • Projektkonkurrencer
  • Udbudsmaterialet
  • Tildeling
  • mv.

 

Hent Gode råd om udbud fra juni 2016 her.