Politisk fokus

Opdateret 03.04.24

Arkitekterne spiller en afgørende rolle i vores samfund. Både når det handler om at klimasikre vores byer mod stigende vandstande, øge biodiversiteten eller sikre tilflytning i landdistrikterne gennem attraktive boliger og byrum. Derfor arbejder Danske Arkitektvirksomheder på at sikre gode rammevilkår for landets arkitekter - så de kan skabe bæredygtige og grønne løsninger til gavn for både samfundet og kloden. 

Danske Arkitektvirksomheder varetager og repræsenterer arkitektvirksomhedernes interesser. Vi arbejder for at sikre optimale rammevilkår for arkitekternes muligheder for at drive forretning og skabe bæredygtige løsninger i høj kvalitet til gavn for hele samfundet.  

Vi arbejder tæt sammen med vores medlemsvirksomheder – det sker blandt andet gennem vores fire fokusudvalg som beskæftiger sig med henholdsvis juridiske forhold, forretningsudvikling, bæredygtighed og arkitektur- og byggepolitik. Vi arbejder også tæt sammen med andre organisationer om at løfte fælles dagsordener – og endelig – har vi en tæt dialog med diverse ministerier og er repræsenterede i forskellige branchenetværk og politiske udvalg.  

Udvalgte mærkesager 

Lavere transaktionsomkostninger 
Ofte skal arkitekterne fremlægge omfangsrige og ressourcekrævende oplæg i tilbudsfasen – det betyder, at der spildes millioner af kroner på at producere unødigt materiale. Mange sidder i sidste ende tilbage med høje alt for transaktionsomkostninger - uden at have vundet opgaven. Den model gavner hverken samarbejdet i branchen eller baner vej for bedre kvalitet i byggeriet. Fremover er der også fare for, at de omfattende og detaljerede krav vil underminere den innovation, som bygge- og boligsektoren har brug for.  

Totaløkonomi og helhedstænkning i byggeriet 
Ofte er nybyggeri præget af et stort fokus på anlægsøkonomi frem for totaløkonomi, og det går ud over kvaliteten og graden af bæredygtige løsninger. Kortsigtet og billigt byggeri kan resultere i høje vedligeholdelses- og driftsomkostninger, og kan i sidste ende føre til nedrivning, hvis kvaliteten ikke er tilstrækkelig. Fremadrettet er der behov for et totaløkonomisk og langsigtet fokus, for at sikre, at der bygges i en ordentlig kvalitet, som kan holde i mange år. Det kræver, at bygningens samlede leveomkostninger tages i betragtning, f.eks. ved anvendelse af LCC-værktøjer. At bygge i højere kvalitet fra start, er en økonomisk såvel som en klimamæssig investering, som ofte vil være tilbagebetalt over en kort årrække, fordi det reducerer udgifterne til vedligehold og drift og forlænger bygningens samlede levetid. 

Cirkulær økonomi er vejen frem 
Byggeri, anlæg og drift af bygninger står for en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning. Det er for højt, og derfor er der brug for, at vi i højere grad genbruger og genanvender, så vi kan reducere ressourceforbruget og mindske klimapåvirkningen. Men genbrug og genanvendelse kræver en lovgivning som netop giver incitament til at udnytte potentialet i de eksisterende materialer – og så er der behov for både modige bygherrer og innovative arkitektvirksomheder.