Politisk fokus

Opdateret 03.01.23

Arkitektvirksomheder – og bygherrer for den sags skyld – bruger meget tid på udbud og prækvalifikationer, der efterfølgende smides væk. Det er en uholdbar forretningsmodel som i sidste ende spilder både skatteborgernes og rådgivers penge. Det arbejder vi på at gøre noget ved. Det samme gælder den grønne omstilling, hvor vi mener, at der er et kæmpe og uopdyrket forretningspotentiale for arkitektvirksomheder - vores medlemmer.

Vi har fokus på at servicere og rådgive vores medlemmer, men en stor del af vores arbejde i organisationen handler også om at varetage vores medlemmers erhvervsmæssige interesser og påvirke rammevilkår gennem det politiske system.

Vi sætter projekter i søen, der kan stille skarpt på udvalgte fokusområder, fx via vores interne fokusudvalg (link), vi arbejder sammen med andre organisationer om at løfte fælles dagsordener – og endelig – har vi en tæt dialog med diverse ministerier og er repræsenterede i en lang række eksterne erhvervspolitiske, uddannelsespolitiske og faglige udvalg.

Her er et udpluk at projekter og fokusområder vi arbejder med:

 • BEDRE PROJEKTKONKURRENCER OG MINDRE TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER
  Der spildes millioner af kroner på at producere unødigt materiale og på at administrere unødigt komplicerede konkurrencer, hvor det til syvende og sidst er den gode idé, der tæller. Vi arbejder for at ressourcerne i stedet skaber noget værdi. Fremfor papirspild i konkurrencefasen kunne samfundet få forbedre indlæringen i folkeskolen, et mindsket sygefravær i den offentlige sektor  og i det hele taget give samfundet mere tilbage på den lange bane.

 • TOTALØKONOMI OG HELHEDSTÆNKNING I BYGGERIET
  Hvis bygherren tog de totaløkonomiske økonomi-briller på, ville han/hun ofte opdage, at det bedre kan betale at se byggeriet som en del af en helhed i hele bygningens levetid, hvor udgifterne til opførelsen budgetmæssigt er en brøkdel i forhold til bygningens samlede leveomkostninger. Når man i dag tænker kortsigtet og f.eks. alene fokuserer på at der skal bygges billigt, kan konsekvensen være, at vedligehold og drift bliver relativt omkostningstungt, og at den samlede regning over en bygnings levetid bliver alt for høj. Hvis man i stedet tænker totaløkonomisk, f.eks. ved anvendelse af LCC- værktøjer, vil en investering i højere kvalitet i byggeriet ofte være tilbagebetalt over en kort årrække fordi man reducere udgifterne til vedligehold og drift. Vi skal have mere helhedstænkning ind i byggeriet ikke kun tænke i her og nu løsninger.

 • CIRKULÆR ØKONOMI ER VEJEN FREM
  Det bæredygtige byggeri og i særdeleshed den cirkulære tankegang, hvor vi genbruger og forædler produkter på ny er en oplagt businesscase og et forretningsområde med stort og afgørende potentiale. Men det kræver nogle frontløbere – både modige bygherrer og innovative arkitektvirksomheder – som tør og tror på, at cirkulære økonomi er vejen frem til et mere bæredygtigt og mindre ressourcekrævende samfund. Vi ønsker at Danmark går forrest for at få det forretningsmæssige forspring og ikke mindst sikre via et EU regelsæt at der etableres et indre marked for genbrugsprodukter, så der ikke opstår handelsbarriere for at den cirkulære økonomi kan fungere på tværs af landegrænser.

 • DISRUPTION
  Byggebranchens traditionelle metoder og forretningsområder vil blive presset og udfordret.  Ikke mindst digitaliseringen af vores samfund og den hastighed hvormed Big data omsættes til nye forretningsmodeller vil udfordre den traditionelle rådgivervirksomhed. I dag betaler kunden ikke for den merværdi arkitektvirksomheden skaber, men faktureres i stedet for selve projekteringen efterfølgende. Når nye digitale modeller opsplitter de nuværende ydelser i byggeriet kan dette potentielt true forretningsmodellen for rådgiver som vi kender den.  Vi mærker det allerede i dag og kommer til at få stor betydning for arkitekterhvervet. Vi skal være klædt på – og det skal vores medlemmer – til at møde udfordringerne, herunder sikre at vores medlemmer fremadrettet aflønnes for den mervædi de skaber, fremfor at forære den væk.