Hvad skaber værdi i byggeriet?

Dato 11.05.23 |

Fysisk og mental sundhed går hånd i hånd, men der er stor ulighed i sundheden både hos unge og ældre. Vores omgivelser påvirker os på alle mulige måder, som vi ikke nødvendigvis lægger mærke til. Men vi kan blive mere præcise om, hvordan arkitekturen kan øge livskvaliteten for alle.

Hvordan fremmer arkitektur fysisk og mental sundhed for alle?

Filmen viser to eksempler på, hvordan arkitektur konkret skaber livskvalitet for forskellige mennesker gennem planlægning, design og brug. Naturen og rummene mellem bygningerne er centrale og kan, ud over at have en helende og lindrende virkning, også skabe nye mødesteder for alle mennesker. I filmen møder vi blandt andet Freja Schjørring, der gennem det kommunale tilbud SOJA er vokset med opgaven som naturguide ved Troldhedestien, tegnet af LYTT Architecture, i Kolding Kommune. På det nybyggede Steno Diabetes Center Copenhagen, tegnet af MIKKELSEN ARKITEKTER, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og STED By- og Landskab, møder vi bl.a. Amanda Hansen og Amanda Pihl, som begge lever med diabetes, og som brugere af huset beskriver, hvordan de oplever og trives i arkitekturen.

I filmen medvirker desuden Thomas West, partner, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Allan Flyvbjerg, tidl. direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen, Peter Andreas Sattrup, tidligere chefkonsulent for bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder, Jens Christian Wandel, forperson i FN-forbundet og rådgiver i Bevica Fonden, Karen Tønning, projektkoordinator, Kolding Kommune, Lars Nord Rødtnes, socialpædagog og naturvejleder, SOJA, og Ulrika Stigsdotter, professor i landskabsarkitektur, Københavns Universitet.

Hvordan kan arkitektur stimulere til fysisk aktivitet og bevægelse for alle?

Filmen giver gennem de to cases eksempler på, hvordan man målrettet kan planlægge og designe, så arkitekturen stimulerer til forskellige former for fysisk aktivitet og bevægelse for både brugere og personale. Det gælder ikke mindst mennesker med nedsat funktionsevne, sociale og mentale problemstillinger eller kroniske sygdomme, som har brug for særlig hjælp og gode, ligeværdige rammer til at være fysisk aktive sammen med andre. I filmen kan du opleve Troldhedestien tegnet af LYTT Architecture og Steno Diabetes Center Copenhagen tegnet af MIKKELSEN ARKITEKTER, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og STED By- og Landskab.

I filmen medvirker Stig Mikkelsen, direktør, Mikkelsen Arkitekter, Thomas West, partner, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Allan Flyvbjerg, tidl. direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen, Anne Rasmussen, teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen, Amanda Pihl og Amanda Hansen, brugere af Steno Diabetes Center Copenhagen, Karen Tønning, projektkoordinator, Kolding Kommune, Lars Nord Rødtnes, socialpædagog og naturvejleder, SOJA, Kolding Kommune, børn og voksne fra en børnehave nær Troldhedestien i Kolding og Ulrika Stigsdotter, professor i landskabsarkitektur, Københavns Universitet.

Hvordan kan vi vurdere arkitekturens kvaliteter?

Arkitekturens værdiskabelse afhænger af, om nogen oplever, at deres omgivelsers kvalitet gør en forskel for dem; om det styrker deres fællesskaber, trivsel og sundhed. Hvis vi bliver bedre til at spørge ind til det, undersøge det og beskrive det, kan vi få en lærende tilgang til det grundlag og de præmisser, vi bygger på. Denne film giver eksempler på, hvordan man kan arbejde mere systematisk og involverende med at vurdere arkitekturen og med hvilken gavn. Den giver indsigt i refleksionsværktøjer og metoder til at gennemføre effektmåling for at kunne vurdere et projekts visioner og målsætninger. Brugere, arkitekter, projektledere og konsulenter giver i filmen deres bud på, hvordan et byggeris værdi og kvalitet kan vurderes. Filmen tager udgangspunkt i Troldhedestien tegnet af LYTT Architecture og Steno Diabetes Center Copenhagen tegnet af MIKKELSEN ARKITEKTER, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og STED By- og Landskab.

I filmen medvirker diabetespatienterne Jørn Larsen, Amanda Pihl, Amanda Hansen og Anne Rasmussen, teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen, Stig Mikkelsen, direktør, Mikkelsen Arkitekter, Thomas West, partner, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Allan Flyvbjerg, tidl. direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen, Nicolai Carlberg, etnolog, Carlberg, Karen Tønning, projektkoordinator, Kolding Kommune, Lars Nord Rødtnes, socialpædagog og naturvejleder, SOJA i Kolding Kommune samt Freja Schjørring og øvrige brugere ved Troldhedestien.