Universelt design og social bæredygtighed

Dato 11.05.23 |

God arkitektur og universelt design går hånd i hånd. Kvaliteten af det byggede miljø har markante effekter på parametre som trivsel, sundhed, læring og social sammenhængskraft - arkitekturen kan dermed bidrage til at skabe social bæredygtighed. Få en introduktion til universelt design som en måde at forstå verden på i forhold til verdensmålsprincippet om ikke at lade nogen tilbage.

Universelt design som princip

Filmen er en introduktion til universelt design som et værdibaseret princip, der anerkender, at vi som mennesker har det til fælles, at vores funktionsevner forandrer sig i løbet af et liv. Musholm, tegnet af AART architects, er blandt andet nationalt center for kørestolsrugby og et godt eksempel på UD, med en klar vision fra bygherres side om, at alle skal kunne følges ad og give plads til forskelle. 

I filmen medvirker Camilla Ryhl, forskningsdirektør, Bevica Fonden, René Sørensen Overby, projektudvikler, Bevica Fonden, Cora Valloire, arkitekt MAA og Master i Inkluderende Arkitektur, Kathrine H. Stærmose, partner i AART architects. I filmen møder vi desuden Leon Jørgensen og Mark Peters, der træner på Musholm og er på det danske landshold i kørestolsrugby.

Social bæredygtighed

Kvaliteten af det byggede miljø har markante effekter på parametre som trivsel, sundhed, læring og social sammenhængskraft. Arkitekturen kan dermed bidrage til at skabe social bæredygtighed. Her får du en introduktion til social bæredygtighed og, hvordan begrebet hænger sammen med de 17 Verdensmål og FNs handicapkonvention. Filmen giver også indsigt i metoder til at undersøge og dokumentere effekten af det, man har bygget, for at kunne blive bedre til at rådgive, designe og planlægge i fremtiden.

I filmen medvirker Per Ravn, partner i arkitektvirksomheden Cubo, Mette Tony, stiftende partner, Praksis Arkitekter samt Jens Christian Wandel, forperson i FN-forbundet og rådgiver i Bevica Fonden.