Billede af Frederiksbjerg Skole, Søndervangskolen og Lisbjergskolen i Aarhus.
Frederiksbjerg Skole, Lisbjergskolen og Søndervangskolen i Aarhus.

Svensk delegation på rundtur i Aarhus

Opdateret 21.05.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Peter Nørby, Helene Høyer Mikkelsen og SMAK architects 

I midten af maj blev en svenske delegation budt velkommen i Aarhus, og under temaet "Aktiverende læringsmiljøer" var danske repræsentanter fra Pluskontoret Arkitekter, SMAK architects og Kjaer & Richter inviteret med til en snak om løsninger inden for læringsmiljøer.

Over de næste 15 år skal Sverige bygge ca. 1.000 nye skoler og 600 daginstitutioner. I den forbindelse lagde en svensk delegation for nylig vejen forbi Aarhus for at få inspiration til udviklingen af velfungerende læringsmiljøer, og flere danske arkitektvirksomheder deltog for at dele deres erfaringer og ikke mindst for at vise rundt på skoler, børnehaver og klubber i Aarhus.

Hvad er gode læringsmiljøer, hvordan løser vi udfordringerne med udvikling og byggeri af skoler, og kan læringsmiljøer skabe grobund for en ny type skole?

Dét og meget mere var på dagsordenen for besøget i Aarhus i midten af maj måned. Temaet for besøget var "Aktiverende læringsmiljøer", og til at dele erfaringer fra det danske skolebyggeri var Pluskontoret Arkitekter, SMAK architects og Kjaer & Ritcher inviteret med om bord. 

Udover oplæg og debat om det fysiske- og psykiske undervisningsmiljø, var der også plads til rundvisning på selve lokationerne:

  • Frederiksbjerg Skole. Frederiksbjerg Skole er et nyt sammenhængende børne- og ungemiljø på Frederiksbjerg midt i Aarhus, hvor visionen er at skabe fremtidens skole som kernen i børne- og ungemiljøet. Med folkeskolen, SFO, fritidsklub og børnehaver er skolen bydelens nye samlingspunkt.
  • Søndervangskolen. Moderniseringsprojektet på Søndervangskolen har haft til formål at skabe fysiske rammer, der bidrager til et velfungerende lærings- og arbejdsmiljø for både elever og personale. 
  • Lisbjergskolen. Eksempel på dynamisk arkitektur hvor "Skoletorvet" fungerer som skolens samlingspunkt, og hvor der fra gangene er udkig til det omkringliggende landskab og fokus på god akustik og godt indeklima.

Til at slutte dagens program af var der arrangeret en aftentur på ARoS Kunstmuseum.

Det er "The Trade Council", der hører under Udenrigsministeriet, der har stået for arrangementet.