Foto: Gyldenrisparken af Tegnestuen Vandkunsten, ZESO Architects og Witraz Arkitekter
Gyldenrisparken af Tegnestuen Vandkunsten, ZESO Architects og Witraz Arkitekter - et godt eksempel på en renovering der ikke bare socialt løfter et boligbyggeri men som også har forbedret energiregnskabet markant.

Fyr op under energirenoveringen!

Opdateret 15.03.18 |
Af:
Lene Espersen

Foto: Lasse Bech Martinussen

Der er både energi og penge at spare ved at gennemføre energirenoveringer af boligmassen. Men der er mere end nogensinde behov for en langsigtet og ambitiøs strategi i det kommende energiforlig. 

Forskningen peger på, at der både er energi og mange penge at spare, hvis vi sætter gang i energirenoveringen af vores boliger. Beregninger fra Aalborg Universitet viser, at 35-40 procent af varmeforbruget i den danske bygningsmasse skal spares, hvis omstillingen frem mod 2050 skal ske mest omkostningeffektivt. 

Det er tal, der er til at føle på, og derfor er det afgørende, at regeringen i det kommende energiforlig ikke alene ser på energieffektivisering og produktion af grøn energi. Vi i Danske Arkitektvirksomheder er selvfølgelig helt på linje med, at der skal - undskyld udtrykket - fyres op under den alternative energi, men mindst lige så vigtigt er det at få skruet op for energirenoveringen af vores boligmasse.

Mulighederne er talrige. Og der er da også nok at gå i gang med, da 40 procent af det samlede energiforbrug bruges i bygninger. 

Men det kommer ikke af sig selv. Vi har brug for, at der bliver sat nogle klare mål op for energieffektiviseringen, og at der udarbejdes en langsigtet strategi med ambitiøse og forpligtende mål, der gør det attraktivt for forbrugeren og erhvervslivet at renovere og bruge energien mere effektivt. 

Læs mere på Altinget.dk