Foto fra JJW

Danske Arkitektvirksomheder om aflønning af bachelorer og studentermedhjælpere: Følg statens satser

Dato 09.08.23 |
Af:
Karen Sejr

Foto: JJW Arkitekter

Bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder Katja Viltoft kommenterer på ny undersøgelse om aflønning af bachelorer: Der er en udfordring, og vi må som en social ansvarlig branche tage dette til efterretning.

Før sommerferien offentliggjorde FAOD en undersøgelse, der afdækker aflønning af bacheloruddannede, der arbejder hos arkitektvirksomheder efter at have færdiggjort deres arkitektbacheloruddannelse.

Undersøgelsen viser en gennemsnitsløn på 100,45 kroner i timen blandt de 134 bachelorer ansat på tegnestuer, som har svaret på undersøgelsen – og bag gennemsnitstallet ligger store udsving: Udover fire ulønnede har den lavest lønnede ifølge undersøgelsen fået en timeløn på 30,79 kroner, mens den højest lønnede har fået 207 kroner i timen.

Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvorvidt der er tale om medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder eller ej, eller hvor stor en andel de 134 respondenter udgør af det samlede antal bachelorer ansat på tegnestuer. Katja Viltoft, bestyrelsesformand hos Danske Arkitektvirksomheder siger følgende om undersøgelsen:

”FAOD’s undersøgelse viser, at der i hvert fald nogle steder er en udfordring, og det må vi som en social ansvarlig branche tage til efterretning.”

Hun fortsætter:

”Markedet er presset, og mange ser det måske som en mulighed for at reducere omkostningerne. Men det løses altså ikke ved at bruge studerende og bacheloruddannede som billig arbejdskraft.”

Der er ifølge Katja Viltoft en direkte kobling mellem de tilsyneladende lave lønninger til bachelorer til den debat om vilkårene i arkitektkonkurrencer og udbud, som Danske Arkitektvirksomheder har sat – og sætter fokus på fremadrettet:

”Når der kommer en kultur, hvor bygherrerne næsten ikke vil betale for konkurrencer, men omvendt forventer en hel masse, skaber det nogle rigtig dårlige mekanismer. Jeg siger ikke, at det fritager nogen fra ansvaret for at opføre sig ordentligt, men vi har desværre nogle negative dynamikker i vores branche, og det er vigtigt, at vi får dem vendt.”