Foto af Karens Minde Aksen

Fire finalister dyster om Dansk Landskabspris 2023

Dato 08.11.23 |
Af:
Pressemeddelelse

Foto: Karens Minde Aksen. Fotograf: Schønherr/Thomas Hjorth Vesterbæk.

Bispebjergs Helende Haver, H.C. Andersens Have, Karens Minde Aksen og The Social Spine er finalister til Dansk Landskabspris 2023. Vinderen kåres d. 23. november ved et prisarrangement i Vartov-bygningen i København.

Revitaliseringen af haveanlægget omkring Bispebjerg Hospital, en museumshave, der samtidig fungerer som byrum og rekreativ park, et kombineret skybrudsikrings- og byudviklingsprojekt samt transformation af tagterrassen på Skandinaviens største kollegiums; Bispebjergs Helende Haver af Erik Brandt Dam Arkitekter og Charlotte Skibsted Landskab, H.C. Andersens Have af Masu Planning, Karens Minde Aksen af Schønherr og The Social Spine af SLA er de fire finalister til Dansk Landskabspris 2023. 

Rekordmange indstillinger og det stærkeste felt i Dansk Landskabspris historie

Det er 11. gang, at Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter uddeler Dansk Landskabspris. I år har der været rekordmange indstillinger. Juryen, der består af en repræsentant for hver af de tre organisationer samt to uvildige medlemmer, vurderer enstemmigt, at årets indstillinger også udgør det stærkeste felt i Dansk Landskabspris historie.  

Steen Himmer, landskabsarkitekt MPN i Gladsaxe Kommune og repræsentant for Park- og Naturforvalterne, er talsperson for juryen og fortæller ”I Juryen har vi efterspurgt projekter, der understreger, at landskabsarkitekturen grundlæggende handler om samspillet mellem natur og mennesker. Derudover har vi ønsket at sætte fokus på symbiosen mellem bygget og groet, mellem bygning og landskab mellem inde og ude. Alle årets indstillinger fremhæver på forskellig vis den ekstraordinære værdi, der findes i kunstnerisk og arkitektonisk stærke værker. Ud af de mange imponerende indstillede projekter har vi valgt fire finalister, der udviser særlig høj arkitektonisk kvalitet i samspil med benyttelse, tilgængelighed, social værdi, langtidsholdbarhed samt bæredygtig, økonomisk værdiskabelse,” forklarer Steen Himmer. 

Landskabsarkitekterne forholder sig til samfundsmæssige problemstillinger

De fire finalister fremhæver på hver deres måde, hvordan landskabsarkitekter adresserer en række af de store samfundsmæssige udfordringer som klimakrisen, den faldende biodiversitet samt den stigende sociale og økonomiske ulighed. Derudover viser finalisterne værdien af det grønne, koblingen til omgivelserne og samspillet mellem det byggede og det groede. 

Af juryens motivationer for de fire finalister fremgår det blandt andet: 

I Bispebjergs Helende Haver er det historiske haveanlæg revitaliseret på eksemplarisk vis. Den forbilledlige drift af beplantningerne, områdernes rumlighed, og de mange opholdsmuligheder skaber et inviterende og omsorgsfuldt anlæg, der har stor værdi i en nutidig kontekst. 

H.C. Andersens Have er et spektakulært anlæg i Odense Centrum, hvor landskab, bygninger og bykvarter er smukt og poetisk forbundet med cirkelslag, organiske bygninger og havearkitektur. Tilsammen skaber de en transformation af et kompliceret byrum, der giver nye opholdskvaliteter til området.

I Karens Minde Aksen samler den smukke teglbelagte stiforbindelse mennesker, aktiviteter, forskelligartede naboskaber, bygninger og landskabelige rum i et stærkt greb. Med samarbejde, gode materialer og skulpturel formgivning og klimatilpasning sættes kvarteret på landkortet med ny eksemplarisk landskabsarkitektur.

The Social Spine understreger, at landskabsarkitekter med få midler kan skabe stor effekt, og repræsenterer en innovativ ny måde at skabe natur i storbyen til glæde for studerende, der normalt ikke er den primære målgruppe for anlægsprojekter. Biodiversitet, bæredygtighed og naturglæde integreres vellykket i projektet. 

Finalister 2023

De fire finalister til Dansk Landskabspris 2023 er

Bispebjergs Helende Haver // Landskabsarkitekter: Erik Brandt Dam arkitekter (Totalrådgiver) og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter. Ingeniør: Artelia. Entreprenører: Malmos Landskaber, Kjell Pedersen Entreprise, KAH Entreprise og Emil Nielsens Smedeværksted. Bygherre: Region Hovedstaden med donation fra A.P. Møller Fonden. 

Foto fra Bispebjergs Helende Haver
Bispebjergs Helende Haver. Foto: Anne Prytz Schaldemose.

H. C. Andersens Have // Totalrådgiver: Kengo Kuma & Associates. Landskab: MASU Planning. Arkitekter: Cornelius+Vöge Atelier for arkitektur og CW Arkitekter. Lysdesigner: Jesper Kongshaug. Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Anlægsgartner: OK Nygaard. Bygherre: Odense Kommune.

Foto fra H. C. Andersens Have
H. C. Andersens Have. Foto: Rasmus Hjortshøj (Coast studio).

Karens Minde Aksen // Landskabsarkitekt og totalrådgiver: Schønherr. Ingeniør: WSP. Brugerinddragelse: Vida Local. Entreprenør: Ebbe Dalsgaard A/S. Bygherrer: Københavns Kommune og HOFOR. 

Foto fra Karens Minde Aksen
Karens Minde Aksen. Foto: Schønherr/Thomas Hjorth Vesterbæk.

The Social Spine // Landskabs- og naturdesign: SLA. Ingeniører: ABC Rådgivende ingeniører. Bygherrerrådgiver: arki_lab. Entreprenør: Optimus Anlæg. Bygherrer: Øresundskollegiet / PAB, Byggeforretningsfører: FA09.

Foto fra The Social Spine
The Social Spine. Foto: Laura Stamer.

Juryen for Dansk Landskabspris 2023 

  • Anne Stausholm, landskabsarkitekt MDL, Anne Stausholm Landskab, repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder. 
  • Eva Sara Rasmussen, landskabsarkitekt MDL, MAA, NATOUR, repræsentant for Danske Landskabsarkitekter.
  • Steen Himmer, Landskabsarkitekt MPN, Gladsaxe Kommune, repræsentant for Park- og Naturforvalterne.
  • Anna Esbjørn, byantropolog & programchef i CONCITO – Danmark grønne tænketank / Uvildig repræsentant. 

Michael Thouber, Cand.mag., direktør for Kunsthal Charlottenborg / Uvildig repræsentant.