Foto af genbrugsskur

Nyt community sætter turbo på cirkulære løsninger

Dato 26.01.22 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Næste / Niels Jacubiak Andersen

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) lancerer VCØB Community, der samler byggebranchen om at finde nye løsninger og udvide markedet for cirkulært byggeri. Cummunitiet tæller allerede over 30 virksomheder. Flere er velkomne.

Videncenter for Cirkulær økonomi i Byggeriet (VCØB) lancerer VCØB Community, der skal bidrage til at ø se de mange udfordringer, der er forbundet med den cirkulære omstilling i byggeriet.

For det kræver, at byggebranchen samarbejder på  tværs. Skure af genbrugstræ, nedknust beton i ny beton og flamingo fra fiskekasser, brugt som isolering. Flere og flere virksomheder i byggebranchen arbejder med cirkulære løsninger, men der er stadig mange udfordringer, der skal findes svar på, før det cirkulærre for alvor kan vinde frem på landets byggepladser. Og de svar kan kun findes og spredes, hvis branchens aktørrer bringer deres viden til bordet og deler erfaringer og behov på tværs af værdikæden.

Derfor lancerer VCØB "VCØB Community", hvor alle typer af virksomheder, organisationer og institutioner, der arbejder i eller med byggesektoren, kan bidrage til at finde løsninger og sammen udvide markedet for dem.

Vil du være med?

VCØB Community er åbent for alle virksomheder, der arbejder i byggebranchen, affaldssektoren eller beslægtede brancher. Communitiets viden og løsninger bliver tilgængeligngelige for alle – på VCOB.dk, i Green Papers og på webinarer. Første arrangement, som også markerer lanceringen af VCØB Community, finder sted som et webinar den 24. februar 2022.

Se program og tilmeld dig her