Foto af Lars Storr-Hansen

Arkitekter kan skabe løsninger for yderområderne

Dato 24.04.24 |
Af:
Lars Storr-Hansen

Foto: Astrid Maria Busse Rasmussen

Arkitektur kan være med til at styrke yderområderne og genskabe livet i landdistrikterne. Det skal vi have mere fokus på nu, og det skal også være et vigtigt mål for den kommende arkitekturpolitik. 

Danmark er et lille land – derfor skal vi spille hinanden gode. 

Med dette enkle budskab indrammer Stine Lea Jacobi, arkitekt og programchef i Realdania, en samfundsudfordring, som er blevet debatteret heftigt gennem en længere årrække. 

Vi taler om forholdet mellem land og by, der er et tema, som i stigende grad er blevet et vigtigt punkt på den politiske dagsorden. Ja, ved folketingsvalget i 2015 fik dette tema direkte betydning for udfaldet af valget. Det blev således valget, hvor det gule Danmark eller udkantsdanmark – som det blev udtrykt – gjorde oprør mod en udvikling, som langsomt, men sikkert har gjort livet sværere udenfor byerne. 

Debatten foregår stadig. Enkelte partiledere, som Inger Støjberg, har gjort kampen mellem land og by til den politiske platform, som Danmarksdemokraterne står på. Og ser vi på de øvrige partier, er det i høj gad også en agenda, de er optaget af.

Desværre har det ofte kendetegnet de politiske diskussioner, at der har været rigtigt mange bud på, hvad der er gået galt i områderne udenfor de større byer. Der har også været en udpræget tendens til at tale om modsætningerne mellem land og by. 

Også på dette punkt er det værd at lytte til Lea Jacobi og Realdania. For som hun rigtigt siger, bør land og by ses som forudsætninger for hinanden og ikke som modsætninger. Eller som hun formulerer det: ”Vi har ikke stærke byer uden et stærkt opland.”

Denne drejning af debatten er vigtig. Vi skal i fællesskab tale mindre om modsætninger og mere om ligheder. Vi skal fokusere mindre på diagnoserne over dårligdommene på landet og i stedet tale mere om mulighederne og løsningerne. Og det bliver så vores opgave at vise, hvordan arkitektur kan tilbyde løsninger, som politikere og planlæggere i kommunerne bør gribe langt mere aktivt og offensivt, end det sker i dag. 

"Det bliver vores opgave at vise, hvordan arkitektur kan tilbyde løsninger, som politikere og planlæggere i kommunerne bør gribe langt mere aktivt og offensivt, end det sker i dag." Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

I den forbindelse er det uhyre positivt, at arkitekturens rolle som løftestang for landdistrikterne skal indarbejdes i den kommende nationale arkitekturpolitik, som et ekspertudvalg er i gang med at forberede for regeringen. Ekspertgruppen er blevet bedt om at fokusere på tre spor - bl.a. ønsket om større miljømæssig og social bæredygtighed, boliger til fremtiden og bedre balance mellem land og by.

Rundt om i landet har arkitekter og arkitektfirmaer allerede skabt løsninger, som både kan inspirere og udbredes i større skala, og i de kommende år bør der være et potentiale for, at f.eks. også de mindre, lokale arkitektfirmaer kan byde ind med løsninger, der kan være med til at understøtte livet i de områder, de kender så godt. 

I den kommende tid vil Danske Arkitektvirksomheder i vores nyhedsbrevet, på vores hjemmeside og på de sociale medier zoome ind på den rolle, som arkitektur kan spille i landdistrikterne og i landets mange mindre byer. 

Vi vil bringe artikler og interviews, og vi har også planlagt en konference, der løber af stablen den 14. maj under overskriften: ”Hvordan får vi livet tilbage på landet?”  Her vil vi debattere, hvordan arkitektur, landskabsarkitektur og byplanlægning kan styrke livet i landdistrikterne. Vi vil se nærmere på de forudsætninger, som skal være på plads i kommunerne for, at arkitekter og arkitektfirmaer kan skabe rammer og samlingspunkter for det liv, som ellers risikerer at blive klemt yderligere, hvis vi ikke får vendt udviklingen. 

Læs mere om konferencen "Hvordan får vi livet tilbage på landet?”

Vi inviterer medlemmer fra regeringens ekspertgruppe med. Vi får besøg af dygtige fagfolk. Og endelig vil flere centrale politikere – der arbejder med bolig- og byggesektoren – stemple ind i debatten på konferencen. 

Målet er at stille skarpt på, hvordan vi får skabt rammer for at udvikle de lokale mødesteder og samlingspunkter, der skaber liv, i stedet for kun at have øje for forfaldsfortællingen om tomme boliger, nedslidte ejendomme og lukkede butikker. Vi kender udfordringerne. Nu skal vi vende opmærksomheden mod de løsninger, som ikke mindst arkitekter og arkitektfirmaer kan byde ind med.