Foto fra event

Hvordan får vi livet tilbage på landet?

Dato 14.05.24 |
Af:
Rikke Friis Sørensen

Et vigtigt spor i den kommende national arkitekturpolitik handler om at skabe liv og muligheder udenfor de store byer. Under overskriften ”Levende byer, landsbyer og landdistrikter” har et ekspertudvalg under Kulturministeriet arbejdet på at finde veje til få livet tilbage i de små landsbysamfund og revitalisere bymidterne i mindre byer. 

Danske Arkitektvirksomheder, Bevica Fonden og Byrummonitor inviterer arkitekter, eksperter og politikere til debat om, hvordan arkitektur, herunder landskabsarkitektur og byplanlægning, kan styrke livet i landsbyer og landdistrikterne.

Anledningen er regeringens aktuelle arbejde med at forberede en ny national arkitekturpolitik. Ét af sporene i den nye politik handler om, hvordan lokale særtræk, historiske bygninger og byrum kan bruges som springbræt for udvikling, liv og tilflytning og dermed skabe balance mellem land og by.

Program

Kl. 15.00 Velkommen og præsentation af dagens program v. Thomas Larsen, chef for politik og presse, Danske Arkitektvirksomheder

Kl. 15.05 Ny national arkitekturpolitik – hvorfor og hvordan? 
Interview med Marie Stender, antropolog og Seniorforsker ved BUILD, Aalborg Universitet og medlem af Kulturministeriets ekspertgruppe.

Kl. 15.35 Land og by – modsætninger eller forudsætninger? Paneldebat med Ole B. Jensen, professor og byforsker inden for byudvikling og mobilitet ved Aalborg Universitet og medlem af Universal Design Hubs forskernetværk, Birgitte Svarre, adm. direktør, BARK Rådgivning og Thomas Kock, kreativ direktør hos WERK.
Debatten modereres af Marie Kraul, journalist på Byrrummonitor.

Kl. 16.15 Sådan banes vejen for landdistrikternes fremtid – med politiske øjne
Politisk debat mellem Kristian Bøgsted (DD), Heidi Bank (V) og Sigurd Agersnap (SF).
Debatten modereres af Thomas Larsen.

Kl. 17.00 Tak for i dag!

Baggrund

Med kulturminister Jakob Engel-Schmidt i spidsen er regeringen på vej med en ny arkitekturpolitik, der skal efterfølge arkitekturpolitikken ”Mennesker i centrum” fra 2014. Arbejdet følger tre spor, der bl.a. fokuserer på miljømæssig og social bæredygtighed, boliger til fremtiden og bedre balance mellem land og by. Danske Arkitektvirksomheder, Bevica Fonden og Byrummonitor arrangerer tre debatter i foråret 2024: