Tomsgårdsvej af SLA

Bæredygtig arkitektur i et helhedsperspektiv

Dato 04.03.24 |
Af:
Rikke Friis Sørensen

Foto: Karen Sejr

Vær med når Danske Arkitektvirksomheder, Bevica Fonden og Byrummonitor inviterer til debat om arkitekturens rolle i samfundet. Det skal handle om fremtidens arkitektur, social bæredygtighed og grøn omstilling.  

Vi har sat en række politikere, arkitekter og eksperter i stævne til debat i den gamle dansesal Valencia i København for at diskutere, hvordan vi sikrer bæredygtig arkitektur, som gør en forskel for både mennesker og klima.

Danske arkitektvirksomheder er med i forreste række, når det handler om at bygge med mere miljøvenlige materialer, renovere den eksisterende bygningsmasse og klimasikre vores samfund, så vi kan håndtere stigende nedbørsmængder og højere vandstande.

Men det er ikke nok. Bæredygtig arkitektur rækker ud over miljøpåvirkning, træbyggeri og genbrugsmursten. Den sociale bæredygtighed er altafgørende for at nå i mål med inkluderende arkitektur og et samfund der favner alle. Men hvordan skaber vi en udvikling som både understøtter et inkluderende samfund og samtidig minimerer klimapåvirkningen?

Hvis det skal lykkes, må vi samarbejde på tværs af branchen. Politikere og myndigheder skal sikre regler der understøtter grøn omstilling, inkluderende fysiske rammer og bæredygtighed i et helhedsperspektiv. Derfor samler vi en række politikere, arkitekter og eksperter til en debat om bæredygtig arkitektur.

Program

Kl. 15.00 Velkommen og præsentation af dagens program
v. Thomas Larsen, chef for politik og presse, Danske Arkitektvirksomheder

Kl. 15.05 Ny national arkitekturpolitik – hvorfor og hvordan?
Interview med Pil Høyer Thielst, arkitekt og partner hos Lundgaard & Tranberg Arkitekter samt forkvinde i kulturministeriets ekspertgruppe 

Kl. 15.30 Er samfundet bygget til os alle?
Talk af Caspar Eric, digter

Kl. 15.40 Bæredygtig arkitektur i et helhedsperspektiv
Grøn omstilling og bæredygtig arkitektur kræver en afvejning af både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn. Men hvordan balancerer vi det bedst – og hvor står vi i dag?

Paneldebat med Camilla Ryhl, arkitekt og forskningsdirektør ved Bevica Fonden, Anders Lendager, arkitekt, kreativ direktør og stifter af Lendager Architects samt Katja Viltoft, bestyrelsesformand hos Danske Arkitektvirksomheder og partner hos JJW Arkitekter.

Debatten modereres af Thomas Larsen.

Kl. 16.20 Sådan banes vejen for arkitektur og byggeri – med politiske øjne

Med tidligere stadsarkitekt i København Camilla Richter-Friis van Deurs og Peter Juhl, kreativ direktør, founding partner hos Opland samt medlem af Hillerød og DTU Campus Service's Arkitekturråd.

Debatten modereres af Thomas Larsen.

Kl. 17.00 Tak for i dag!

Baggrund 

Med kulturminister Jakob Engel-Schmidt i spidsen er regeringen på vej med en ny arkitekturpolitik, der skal efterfølge arkitekturpolitikken ”Mennesker i centrum” fra 2014. Siden publiceringen er der kommet mere fokus på samfundsudfordringer som social bæredygtighed, den grønne omstilling og balancen mellem land og by.

Et ekspertudvalg ledet af Pil Høyer Thielst fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter skal udforme en hvidbog, som minister og regering vil bruge som afsæt for at udarbejde en ny arkitekturpolitik.

Danske Arkitektvirksomheder, Bevica Fonden og Byrummonitor ønsker gennem tre fælles debatarrangementer at sætte fokus på de tre temaer:

  • 4. marts: Bæredygtig arkitektur i et helhedsperspektiv

  • 8. april: Boligbyggeri til fremtiden

  • 14. maj: Aktive bymidter og revitaliserede landsbyer