Billede af Christiansborg Slot

Hold hånden under dansk økonomi!

Dato 17.03.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Shutterstock

Danske Arkitektvirksomheder har i samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, BAT-Kartellet, FRI, Fagbevægelses Hovedorganisation og BL sendt et forslag til Statsministeren og Finansministeren med forslag til at holde hånden under dansk økonomi. Vi foreslår blandt andet, at renoveringsaktiviteten i den almene boligsektor straks forøges markant.

En fælles henvendelse fra erhvervslivet, fagbevægelsen og den almene boligsektor foreslår, at regeringen sætter gang i økonomien ved at igangsætte almene renoveringer med Landsbyggefonden.

Aktuelt er der i den almene boligsektor en kø af 453 konkrete renoveringsprojekter på i alt 18,4 mia. kroner. Disse projekter er fordelt over hele landet, og kan derfor bredt geografisk medvirke til at holde hånden under erhvervslivet og beskæftigelsen. Landsbyggefonden bør sættes i gang med det samme, for at afbøde skadevirkninger ved COVID-19 på den danske økonomi.

Om den nuværende situation siger direktør i Danske Arkitektvirksomheder: 

"Renoveringsprojekterne kan sættes i gang med det samme, og det vil være med til at afbøde Coronavirus negative virkning på den danske økonomi. Den helt store fordel er, at det er en indsats der rammer bredt, da der er både store og små renoveringsprojekter, som er fordelt over hele landet. Vi så under finanskrisen sidst, at det er et redskab, som har en reel effekt på aktivitetsniveauet i byggeriet."

"Vi så under finanskrisen sidst, at det er et redskab, som har en reel effekt på aktivitetsniveauet i byggeriet." Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder

I rådgiverbranchen opleves der allerede afskedigelser, og der er udsigt til langt flere. Et signal om at de almene renoveringer i renoveringskøen bringes til markedet, vil have en umiddelbart afbødende effekt på omfanget af afskedigelser, fordi rådgivervirksomheder både medvirker til forberedelse af projekterne til udbud og til løbende rådgivning under udførelsen af projekterne.

En beslutning fra regeringen om, at de mange renoveringsprojekter i køen til Landsbyggefonden kan igangsættes, vil have afgørende stor betydning for både rådgiverbranchen og entreprenørbranchen.

I brevet henviser vi til, at man ved brug af Landsbyggefonden ikke vil belaste de offentlige finanser, og at Landsbyggefondens økonomi er tilstrækkelig robust til at understøtte den ekstra aktivitet.

Brevet blev sendt til Statsministeren og Finansministeren fredag den 13. marts 2020.

Brev til Statsministeren og Finansministeren