Foto af Lars Storr-Hansen

Byggebranchen vil øge tempoet i den grønne omstilling

Dato 15.11.23 |
Af:
Lars Storr-Hansen

Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Når sektorens knap 200.000 medarbejdere rykker i samlet flok, og når arkitekter, rådgivere og ansatte i byggeindustrien trækker på samme hammel, har vi styrken til at bane vej for den nødvendige omstilling - skriver Lars Storr-Hansen.

Slutspurten frem mod COP28 er i fuld gang.

Det vigtige FN-klimatopmøde holdes i starten af december i De Forenede Arabiske Emirater, og internationale forskere advarer i disse dage om, at vi gambler med fremtiden, når vi ikke gør mere for at tackle forandringerne af klimaet.

Men selv om der er grund til at være bekymret over tempoet på internationalt plan, sker der også mange fremskridt, der viser, at vi kan accelerere udviklingen mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Når det gælder bygge- og anlægssektoren, er der grund til at glæde sig over arbejdet i Byggeriets Handletank for Bæredygtighed. Her er 57 virksomheder, 5 brancheorganisationer, 1 videnscenter og 130 branchefagfolk fra bygge- og anlægsbranchen samlet for at sætte mere fart på omstillingen.

Alle i handletanken - herunder Danske Arkitektvirksomheder - er overbevist om, at vi kan rykke hurtigere, når det handler om at nedsætte udledningen af CO2, skære ned på spild og forurening og i stedet bane vej for øget cirkularitet og større biodiversitet. 
Planen er, at en rapport skal lægges på bordet i december og overdrages til Grønt Erhvervsforum under SVM-regeringen.

"Vi kan rykke hurtigere, når det handler om at nedsætte udledningen af CO2, skære ned på spild og forurening og i stedet bane vej for øget cirkularitet og større biodiversitet." Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Arbejdet ligger i forlængelse af de anbefalinger, som Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren tidligere har afleveret til politikerne. Dengang blev det fastslået, at når vi ser på de aktiviteter, som bygge- og anlægsbranchen påvirker, ja så ser vi på en tredjedel af Danmarks CO2-udledning. Af samme grund blev det fastslået, at der er rum for forbedring: Lige fra varmetab og drift af varmeanlæg til håndværkerbiler, byggepladskraner og betonproduktion kunne vi gøre det bedre – lød det.

Det blev bl.a. beskrevet, hvordan otte ud af ti af dagens bygninger fortsat vil være i brug i år 2050. De repræsenterer 80 procent af samfundets formue, og derfor var og er det afgørende at renovere og transformere dem til en ny klimafremtid. Desuden blev det fastslået, at det vigtigste ikke er at få flere penge fra statskassen. Det afgørende bliver at få skabt de rigtige rammer, krav og efterspørgsel.

I forbindelse med præsentationen af bygge- og anlægsbranchens udspil blev fem grønne byggesten lagt frem. Det handlede bl.a. om at sikre en mere intelligent styring af energiforbruget i eksisterende bygninger. Det drejede sig om at flytte sig fra sort til grøn opvarmning samt øge fokus på energirenovering. Det blev konkluderet, at der skal udarbejdes et CO2-regnskab for alle byggerier, og at der burde stilles krav om CO2-regnskaber for anlæg som veje, broer og jernbaner. Det blev desuden fastslået, at det skal være slut med benzin og diesel på bygge- og anlægspladser, som skal elektrificeres. Og endelig blev det foreslået, at alle bygninger fra før år 2000 burde energimærkes inden for fem år.

Det var et vigtigt udspil, og når sektorens knap 200.000 medarbejdere rykker i samlet flok, og når arkitekter, rådgivere og ansatte i byggeindustrien trækker på samme hammel, har vi styrken til at bane vej for den nødvendige omstilling.

Men - det siger også sig selv, at vi endnu kun er ved begyndelsen, og at der fortsat er mange udfordringer. Vi skal udvikle nye bæredygtige finansierings- og forretningsmodeller, vi skal dykke dybere ned i udviklingen af mere bæredygtige materialer og teknologier, og vi skal have regler, som sikrer omstillingen i stedet for at spænde ben for den.

En række af disse udfordringer arbejder Byggeriets Handletank for Bæredygtighed med, og der vil blive lagt løsninger frem, som vi håber, at politikere og myndigheder griber.

"Andre udvikler nye løsninger på, hvordan vi fremover skal klare os på mindre plads, og de viser i praksis, at småt rimer på godt." Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Oven i det arbejder Danske Arkitektvirksomheder selvsagt videre på at styrke den grønne omstilling på alle de felter, vi kan. Rundt om i landet er arkitektvirksomheder bannerførere for udviklingen. Nogle arbejder målrettet på at transformere bygninger, så de kan få nye funktioner og få tilført nyt liv. Andre udvikler nye løsninger på, hvordan vi fremover skal klare os på mindre plads, og de viser i praksis, at småt rimer på godt.

Til sidst vil jeg nævne, at Danske Arkitektvirksomheder støtter Reduction Roadmap, hvor ideen handler om at ”oversætte” de planetære grænser for CO2-udledning til konkrete årlige reduktionsmål for dansk boligbyggeri. Reduction Roadmap er ikke en universalløsning, men det sætter den rigtige retning, og den gode nyhed er, at byggeindustrien hele tiden sikrer, at CO2 udledningen ved nybyggeri bliver mindre og mindre. Ja, udviklingen går så hurtigt, at de politiske krav til, hvor meget nybyggeriet må udlede, konstant bliver overhalet af branchen.

Kort sagt: Vi skal være med til at lede omstillingen. Hvis vi kan præsentere politikere og myndigheder for kloge veje til en forstærket grøn omstilling, kan vi sætte yderligere fart på omstillingen. Og vi kan samtidig sikre bedre, mere gennemtænkte og gennemskuelige rammer for vores branche.