Foto af træbyggeri
Prisstigninger i byggeriet kan betyde fravalg af bæredygtige løsninger og materialer.

Stigende materialepriser går ud over bæredygtigheden

Dato 11.05.22 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Kontraframe (Skadesmosen af Vilhelm Lauritzen Arkitekter)

En rundspørge blandt udvalgte arkitektvirksomheder viser, at projekter ikke kun bliver stoppet pga. høje entreprenør- og materialepriser. Bæredygtige løsninger fravælges og bliver sparet væk på bekostning af klimaet. "En katastrofe" siger Danske Arkitektvirksomheders direktør Lene Espersen.

Danske Arkitektvirksomheder har gennemført en kort undersøgelse hos udvalgte medlemmer med det formål at afdække, hvorvidt de oplever standsninger/udskydelser af byggeri i øjeblikket, som konsekvens af stigende materialepriser.

Det generelle billede er, at prisstigninger på materialer medfører så høje entreprenørpriser, at projekter bliver standset eller udskudt. F.eks. har en bygherre i Aarhus udtalt, at ”Når vi har færdiggjort udbudsprojektet, vil vi lægge det i skuffen til efteråret i håbet om, at priserne ”retter sig.” Og Aalborgs største boligforening har meldt ud, at alt skal stoppes, til priserne bedres.

I forhold til nybyggeri på det almene område, peger flere på, at der er brug for en ændring/løft af rammebeløbet, og der skal samtidig tænkes langsigtet LCA/totaløkonomi, hvis bæredygtige valg skal kunne gennemføres. Flere af Danske Arkitektvirksomheders medlemmer udtaler, at byggeudgifter og rammebeløb er vanskelige at få til at stemme overens, og sådan har det været de seneste par år.

"Vi bliver nødt til at tænke mere langsigtet og få hævet rammebeløbet." Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Lene Espersen, direktør i Danske Virksomheder, er bekymret over udviklingen:

"Vi er knap nok kommet igang med en bæredygtig omstilling i byggeriet, så det er i mine øjne en katastrofe, hvis bygherrer fravælger de bæredygtige løsninger. Vi bliver nødt til at tænke mere langsigtet og få hævet rammebeløbet."

En arkitektvirksomhed har oplevet, at ca. 20 nybyg-projekter, i fællesskab med kunden, er blevet stoppet, fordi der ikke er økonomisk grundlag til at gennemføre projekterne. Helt generelt er der frygt for, at de bæredygtige tiltag bliver nedprioriteret pga. de høje materialeomkostninger – et medlem har faktisk oplevet, at et træprojekt (CLT) er blevet omprojekteret til betonelementer for at holde prisen.

Generelt kan man konkludere, at medlemmerne mærker tilbageholdenhed hos både private og almene bygherrer pga. de høje materialepriser, hvorved deres business-cases ikke længere hænger sammen. Renoveringer fortsætter, men bliver også ramt af de høje materialepriser, hvorved de mange bæredygtige tiltag risikerer at blive sparet væk.