Pas på gamle Autodesk-licenser

Opdateret 21.06.19 |
Af:
Preben Dahl

Gammel autodesk-software på virksomheders PC'er kan være i strid med licensaftalen, og overtrædelse af dette vilkår kan udløse krav om erstatning - og det er uanset om softwaren bruges eller ej.

For et par år siden gik Autodesk fra et maintenance-system (hvor man ejede sin licens og abonnerede på opdateringer) over til et rent subscriptionssystem (hvor man nu lejer sine licenser). De virksomheder, som gik over til subscription-systemet accepterede aftalemæssigt, at de tidligere licenser overgik til lejeaftalen. På grund af betalingsvilkårene er har fleste virksomheder skiftet til subscription-systemet, idet de løbende opdateringer på den ejede software ellers ville blive markant dyrere.

Det er et aftalevilkår i subscriptionsaftalen, at virksomhederne skal slette gamle (ejede) licenser, medmindre disse gik over til lejeaftalen. Det er ligeledes et aftalevilkår, at Autodesk og Autodesks samarbejdspartnere har adgang til at undersøge virksomhedernes software med henblik på at kontrollere (audits), at der ikke ligger gammelt eller ulovligt tilvejebragt software hos virksomhederne.

Danske Arkitektvirksomheder har modtaget henvendelser fra medlemmer om Autodesk's håndtering af software licenser. Autodesk eller deres samarbejdspartnere har under kontrolbesøg hos virksomhederne fundet gammel software, som i henhold til subscriptionsaftalen ikke må være der. Efter det oplyste er der tale om rene forglemmelser, idet PC’erne ikke bruges til projektering, og softwaren slet ikke har været i brug.

I henhold til aftalen skulle denne software have været slettet, og derfor har Autodesk rettet krav mod de pågældende virksomheder. I nogen tilfælde har kravet været på flere hundrede tusinde kroner. Nogen krav er blevet forhandlet ned, og i andre tilfælde er kravet blevet erstattet af en forligsmæssig løsning om, hvor virksomheden i stedet tilkøber et antal nye licenser.

Virksomhederne bør altså gennemgå sine IT-procedurer, licenser og ikke mindst alle PC’ere for at sikre sig, at der ikke ligger gammel, aftalestridig software.