Ressourcerækkerne af Lendager Group. Fotograf: Mikkel Strange

Circle House Lab: Selektiv nedrivning

Dato 04.02.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Mikkel Strange

Byggeri og anlæg står ifølge "Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet" for 38% af al affald produceret i Danmark. 27% af den totale affaldsmængde kommer fra renovering og nedrivning. En ny artikel fra Circle House Lab ser nærmere på, hvad selektiv nedrivning konkret betyder for arbejdsprocesser, økonomi og samarbejde i byggeriet. Målet er at give et overblik over best practices samt de væsentligste barrierer i branchen.

Partnerskabet Circle House Lab arbejder sammen om at omstille byggeriet til cirkulær økonomi. En af de udfordringer, partnerskabet har taget fat på at løse i fællesskab, er nedrivning og genanvendelse af materialer i eksisterende bygninger.

Vi kommer i fremtiden til at mangle sten og grus, og samtidig river man fire millioner tons byggeri ned om året. 95 % af et nedrevet hus består af træ, ler, grus, sand og sten, og kan det blive til nye materialer, hvis man får skilt tingene ad i nedrivningsprocessen. Virksomheder i Circle House Lab ser nye forretningsmuligheder i sorteringen af byggeaffald. Et af den involverede virksomheder er UP Lendager Group, der omdanner byggeaffald og restprodukter til nye byggematerialer.

Circle House Lab har netop udgivet en ny artikel - Green Paper #2 - hvor du kan læse om danske virksomheders arbejde med at skabe bæredygtig forretning ud af selektiv nedrivning.

Green Paper #2: Selektiv Nedrivning