Illustration CO2-kompas

Nyt redskab giver øget viden om bygningers klimaaftryk

Dato 23.11.22 |
Af:
Signe Daugaard og Karen Sejr

Danske Arkitektvirksomheder lancerer "Arkitektens CO2-kompas" - et nyt redskab - hvor man, parallelt med at modellere forskellige forud-programmerede bygningstyper, kan lave overslagsberegninger for klimaaftrykket.

Arkitektens CO2-kompas kan bruges af arkitekter til at få mere viden om bygninger og materialers CO2-aftryk, men også i dialogen mellem arkitekt og bygherre. Kort fortalt kan du lave overslagsberegninger for klimaaftrykket ud fra en række bygningstyper, bygningselementer og materialer baseret på LCA-metoden. Kompasset er visuelt og fungerer derfor godt som supplement til rene beregninger og regneark.

Medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder har adgang til en beta-version af redskabet, der er visuelt og simulerer nogle af de grundlæggende valg, som arkitekter står overfor i løbet af en byggeproces. I beta-versionen kan man i første omgang arbejde med enfamiliehuse, og inden længe vil CO2-kompasset blive udvidet med rækkehuse og etageboliger. 

Et værdifuldt alternativ

CO2-kompasset kan især være et værdifuldt værktøj i den tidlige designproces – fx i dialogen mellem arkitekt og bygherre. Det er et nemt og tilgængeligt redskab, der demonstrerer, hvilket aftryk de enkelte materialer og valg har på det samlede klimaregnskab. Det giver mulighed for hurtigt at lave en række designvarianter, som kan understøtte de indledende beslutninger om formgivning og materialer, så I kan opnå et mere klimavenligt byggeri.

Læs mere om Arkitektens CO2-kompas og hvordan du får adgang til redskabet her

Arkitektens CO2-kompas er udviklet i samarbejde med Det Kongelige Akademi – Material Lab og CINARK og flere arkitektvirksomheder med støtte fra Dreyers Fond og Realdania.