Foto af Lars Storr-Hansen

Unge i arkitektbranchen skal have en god start

Dato 10.04.24 |
Af:
Lars Storr-Hansen

Danske Arkitektvirksomheder lancerer anbefalinger, der skaber klarhed over de vilkår, der skal gælde for unge, der laver arkitekt- eller landskabsarkitektfagligt arbejde.

Når unge mennesker med en drøm om at blive arkitekt eller landskabsarkitekt får deres første møde med faget i landets arkitektvirksomheder, skal de have vilkår, der er præget af klarhed og ordentlighed.

Derfor lancerer Danske Arkitektvirksomheder en række anbefalinger, der lægger op til en fælles praksis for arkitekt- og landskabsarkitektpraktikanter og ditto studerende, der udfører arkitekt- eller landskabsarkitektfagligt arbejde i medlemsvirksomhederne.

Det er en samlet bestyrelse i Danske Arkitektvirksomheder, der har udformet anbefalingerne, som viser indenfor hvilke rammer, de unge bør aflønnes i forhold til, hvor de befinder sig i deres uddannelsesforløb. Anbefalingerne baner vej for en tiltrængt klarhed, bl.a. med en tydelig præcisering af, hvilke vilkår der gælder for praktikanter, og hvad der er gældende anbefalinger for aflønning af studerende.

De virksomheder, som fremover skal tage imod de unge praktikanter og studerede, kan se, hvad Danske Arkitektvirksomheder anbefaler. Og det samme kan de unge. Det giver gennemsigtighed.

"Vi ønsker at være en branche, som leverer, når det handler om at udvise social ansvarlighed og tilbyde ordnede forhold." Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder opfordrer utvetydigt til, at alle medlemsvirksomheder følger de nye anbefalinger. Vi ønsker at være en branche, som leverer, når det handler om at udvise social ansvarlighed og tilbyde ordnede forhold.

Derfor har det også været skadeligt for branchen, at der har været eksempler på, at unge enten er blevet aflønnet meget lavt eller på andre områder er blevet underlagt urimelige vilkår, mens de har været tilknyttet arkitektvirksomheder.

FAOD har i flere omgange rejst kritik af de forhold, som nogle af de unge har oplevet. Og for at sige det lige ud: Den kritik har gjort ondt, for i branchen har vi en forpligtelse til at hjælpe nye generationer af arkitekter ind i faget på rimelige vilkår. Derfor er det også så vigtigt, at alle medlemsvirksomheder bakker de nye anbefalinger op.

Med de nye anbefalinger tager vi et vigtigt skridt frem, og det gælder ikke alene i forhold til at skabe klarhed og transparens. Anbefalingerne er resultatet af en lang og grundig proces, hvor bestyrelsen har været nede i materien for at sikre, at anbefalingerne kan blive fulgt af alle medlemsvirksomheder – hvad enten de er store eller små, nystartede eller veletablerede, nationalt eller internationalt orienterede i deres opgaveportefølje.

Et særligt punkt i aftalen omhandler danske og udenlandske studerende, der hverken har været i praktik eller har anden arkitektfaglig erhvervserfaring. De kan i en periode på op til et semester honoreres på samme vilkår som praktikanter. Det vil sige, at de får et beløb, der svarer til SU og evt. en erkendtlighed oveni det beløb. Det forudsætter, at der indgås en aftale om et læringsforløb, hvor virksomheden fastsætter konkrete læringsmål for den studerende, og den periode kan normalt ikke vare længere end et semester.

Vi håber de nye tydelige anbefalinger kan skabe ro og klarhed om området, både for virksomhederne og for praktikanter og studerende.

Læs mere om de nye anbefalinger