Foto af Kistefossdammen Kindergarten
Kistefoss Kindergarten i Norge af Christensen & Co. Et godt eksempel på et byggeri med veldokumenterede grønne og bæredygtige løsninger.

Kvikguide om miljømarkedsføring

Dato 05.01.22 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Are Carlsen

Forbrugerombudsmanden har udgivet en kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring. I guiden står bl.a., at hvis man bruger klima- eller miljøudsagn i markedsføringen, skal de være korrekte og klart formulerede - og så skal de kunne dokumenteres.

Grøn, klimavenlig, miljørigtig og bæredygtig er ord, vi ofte støder på i beskrivelsen af projekter, byggerier og byer. Men hvad ordene præcis dækker over, fremstår ikke altid tydeligt, og diskussionen om, hvornår noget reelt er en miljørigtig løsning, eller om det bare er ord og dermed greenwashing, er højest aktuel og vigtig.

Derfor har Forbrugerombudsmanden udgivet en forkortet udgave af "vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv." - en kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring.

Guiden er særdeles relevant for arkitekter og arkitektvirksomheder. Bæredygtig, grøn og klimavenlig - er nemlig ofte bruge udsagn om såvel nye projekter der er på tegnebrættet som nyopførte bygninger. Og her skal man i følge Forbrugerombudsmanden være præcis i sine beskrivelser, og man skal ikke mindst kunne dokumentere, hvorfor løsningen er "grøn" eller "klimavenlig".

I guiden står der bl.a. "Generelle udsagn er positive udsagn om jeres virksomhed eller produkter som for eksempel ”grøn”, ”klimavenlig”, ”miljøvenlig”, ”bæredygtig” mv. Hvis I bruger sådanne udsagn i markedsføringen uden samtidig at oplyse, hvorfor virksomheden eller produkterne for eksempel er klima- eller miljøvenlige, skal I kunne dokumentere det generelle udsagn ud fra en livscyklusanalyse af jeres produkter."

og

"Hvis I bruger generelle miljøudsagn i markedsføringen, anbefaler Forbrugerombudsmanden, at I underbygger udsagnet med oplysninger om den eller de konkrete fordele for klimaet eller miljøet ved virksomhedens produkter, som forklarer det generelle udsagn. I skal kunne dokumentere rigtigheden af de fordele for klimaet eller miljøet, som I beskriver, og fordelen må ikke kun have en marginal betydning for klimaet/miljøet."

Hent "Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring"

Dokumentér den miljømæssige bæredygtighed

Guiden understreger vigtigheden af at kunne dokumentere miljømæssig bæredygtighed og den konkrete værdiskabelse, når det gælder miljø. Det har vi i Danske Arkitektvirksomheder talt varmt for og længe om. Vi har udgivet en guiden "Arkitekt - dokumenter din værdiskabelse" til arkitektvirksomheder om, hvordan man kan dokumentere den miljømæssige bæredygtighed i et byggeri.

Hent publikationen her

Den miljømæssige dokumentationen bliver desuden lovpligtig fra 2023, hvor det bl.a. bliver obligatorisk at lave livscyklusanalyse af et byggeris klimapåvirkning. Dét kommer vi også til at følge op på i løbet af i år, hvor vi bl.a. vil tilbyde kurser, workshops, webinarer m.m., der skal klæde arkitektvirksomhederne på til de nye krav.

Vi hilser kvikguiden fra Forbrugerombudsmanden velkommen og ser det som en god mulighed for at få strammet op og præciseret hvorfor og hvordan et byggeri er "grønt" eller "klimavenligt".