Foto af bygning

AI er mere end teknologi – det handler også om lederskab og kultur

Dato 17.04.24 |
Af:
Lars Storr-Hansen

Mange arkitektvirksomheder er i gang med at udforske mulighederne indenfor AI. Men de har brug for at få tilført nye kompetencer, viser undersøgelse fra Danske Arkitektvirksomheder.

Der er en stribe interessante og positive nyheder i den omfattende analyse af arkitektvirksomhedernes brug af kunstig intelligens, som Danske Arkitektvirksomheder nu kan lægge frem.

For det første accelerer brugen af AI. Hele 85 pct. af de ansatte arbejder i en medlemsvirksomhed der bruger AI. Dermed er rigtig mange medarbejdere i fuld gang med at afprøve og dygtiggøre sig indenfor brugen af kunstig intelligens.

For det andet viser undersøgelsen, at virksomhederne generelt tager positivt imod AI i stedet for at vende ryggen til eller ligefrem frygte konsekvenserne af den nye teknologis indtog. Der er generelt tiltro til, at brugen af AI vil have uændret eller en positiv indvirkning på antallet af ansatte i virksomhederne.

For det tredje blotlægger undersøgelsen en ærlighed og ydmyghed, der er positiv. Ikke overraskende har de større arkitektvirksomheder været først til at komme i gang med AI, og de er typisk også kommet længere i forhold til at benytte sig af mere avancerede AI-løsninger. Men de store og mindre virksomheder ligger på linje, når de peger på behovet for at få nye kompetencer.

Dette er i virkeligheden et solidt udgangspunkt for at komme i gang med de næste spændende faser, hvor vi skal lære, at AI ikke alene er et synonym for effektive digitale værktøjer, der kan løse specifikke opgaver og skabe produktivitetsforbedringer, men også kan føre til nye måder at arbejde på og måske endda at drive arkitektvirksomhed på?

Især i starten er det nemt at komme til at fokusere lidt for ensidigt på den software, der skal være adgangsbilletten til at få løst bestemte opgaver. Dermed kommer man let til at undervurdere det mindset og den kultur, der kan forløse det fulde potentiale indenfor AI.

"Det kræver lederskab og strategi at skabe en kultur, der gør, at mulighederne indenfor AI bliver udforsket og brugt i stor skala og i hele organisationen."

Det kræver lederskab og strategi at skabe en kultur, der gør, at mulighederne indenfor AI bliver udforsket og brugt i stor skala og i hele organisationen. Har man ikke det fokus, risikerer man, at AI bliver et felt, der kun beherskes af en lille gruppe entusiastiske pionerer og stærke tech-talenter. Og det kan i værste fald gøre en virksomhed sårbar, hvis de medarbejdere rykker videre til en ny arbejdsplads og efterlader deres tidligere virksomhed med et akut tab af viden og kompetencer.

Derfor har vi brug for at geare op, når det handler om at opbygge og udbrede viden. Det vil Danske Arkitektvirksomheder være med til, og derfor vil vi tilbyde kurser, workshops og webinarer, så både små og større arkitektvirksomheder kan få et stærkere afsæt for at høste fordelene ved AI.

Vi gør det i samarbejde med Tiago Pereira, arkitekt og medstifter af Nordfy. Ideen er, at der skal være læringsforløb for de virksomheder, der skal tage de første skridt, ligesom der skal være tilbud til de virksomheder, der er i fuld gang. Kurserne vil blive designet, så de specifikt er rettet mod arkitektbranchen, og de vil blive holdt i Aarhus og København og på nettet.

Det er ikke lang tid siden, at digitaliseringsminister Marie Bjerre pegede på, at byggebranchen – sammenlignet med andre dele af dansk erhvervsliv - var bagud i forhold til at bruge AI. Men alt tyder på, at omslaget er i gang.

Da Byggeriets Modenhedsmåling 2024 for nylig blev offentliggjort, viste tallene, at brugen af AI breder sig hurtigt i bygge- og anlægsbranchen. I alt 21 procent af de adspurgte virksomheder bruger i dag kunstig intelligens sammenlignet med blot 5 procent sidste år.

Det er denne positive udvikling, som undersøgelsen fra Danske Arkitektvirksomheder cementerer, og med den omfattende satsning på uddannelse og læring, som er i gang, vil endnu flere snart kunne stige på.

Ser vi et år frem, vil endnu flere virksomheder være med, deres brug af AI vil være mere sofistikeret, og det vil skridt for skridt kunne løfte virksomhederne og gøre dem mere robuste. Her og nu er det glædeligt at kunne konstatere, at så mange er i fuld gang med at afprøve og implementere de nye teknologiske muligheder ude i virksomhederne.

Læs hele undersøgelsen her