Foto af Thomas Hjortlund Svendsen, Jens Ole Bahr og Anders Christian Bregnballe. Foto: Martin Gravgaard
Thomas Hjortlund Svendsen, Jens Ole Bahr og Anders Christian Bregnballe. Friis & Moltke Architects

FRIIS & MOLTKE Architects får ny direktion

Opdateret 05.06.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Martin Gravgaard

FRIIS & MOLTKE Architects’ administrerende direktør gennem næsten otte år, Jens Ole Bahr, har valgt at træde tilbage fra den daglige ledelse med udgangen af maj måned. Tegnestuens nye direktion vil fremadrettet bestå af Anders Christian Bregnballe og Thomas Hjortlund Svendsen.

FRIIS & MOLTKE Architects' nye direktion består nu af forhenværende forretningsudviklingschef, partner og arkitekt Anders Christian Bregnballe og projekteringschef og partner Thomas Hjortlund Svendsen, som nu er udnævnt til produktionsdirektør. I forbindelse med de organisatoriske ændringer i ledelsen, indtrådte Jens Ole Bahr i tegnestuens bestyrelse som næstformand pr. 1. juni 2019. 

Om den nye direktion siger Jens Ole Bahr: 

”Jeg ved, at Anders Christian og Thomas begge besidder den faglige tyngde og de kompetencer, der er brug for i tegnestuens videre udvikling. De kender begge virksomheden særdeles godt – er visionære, har stor forretningsforståelse og stærke værdier. Med Anders Christian og Thomas ved roret får tegnestuen det bedste udgangspunkt for at realisere de mål, der allerede er sat og samtidig indfri det yderligere potentiale, der ligger i virksomheden.” 

Anders Christian Bregnballe kom til FRIIS & MOLTKE Architects i 2002 og har siden 2017 været forretningsudviklingschef.

Thomas Hjortlund Svendsen kom til virksomheden i 2015 og har indtaget en væsentlig rolle i ledelsen med fokus på optimering og den faglige udvikling i projekteringsafdelingen.

FRIIS & MOLTKE Architects har afdelinger i Aarhus, Aalborg og København.

Læs mere om Friis & Moltke Architects's nye direktion