Hjælp til ny teknologi i byggebranchen

Opdateret 14.08.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Et rejsehold skal hjælpe virksomheder i bygge- og anlægsbranchen med implementering af ny teknologi.

De teknologiske muligheder er mange, og det kan være svært for virksomheder i bygge- og renoveringsbranchen at danne sig et overblik over mulighederne. Men nu er der hjælp at hente.

Med støtte fra Grundejernes Investeringsfond etablerer Danske Arkitektvirksomheder i samarbejde med Dansk Byggeri, FRI og Bygherreforeningen et rejsehold af kompetente og uvildige rådgivere, der skal hjælpe virksomheder der ønsker at tage ny teknologi i brug.

Rejseholdet skal hjælpe virksomheder blandt bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og udførende virksomheder med at finde ny teknologi der understøtter deres produktion. Rejseholdet skal screene markedet for mulige leverandører, analysere teknologivalget i forhold til den produktion der skal understøttes samt vurdere behov for eksempelvis efteruddannelse af medarbejder i virksomheden, så en ny teknologi succesfuldt kan implementeres.

Build 4.0-Rejseholdet 

Rejseholdet består af fire virksomheder, der på hver sit felt har unikke kompetencer, når det gælder valg og implementering af ny teknologi til bygge- og renoveringsbranchen. Ingen af virksomhederne i Rejseholdet sælger selv produkter eller løsninger, men er uvildige rådgivere med dokumenteret erfaring.

Rejseholdet består af virksomhederne:

  • CN3 v/ Rolf Carlsen
  • HD Lab v/ Rolf Büchmann
  • Insight Partners v/ Martin Boysen
  • BASIT v/ Martin P. Jakobsen.

Arkitektvirksomheder der ønsker at trække på Rejseholdet kan henvende sig til Tine Weisshappel Holmboe, chefkonsulent i Danske Arkitektvirksomheder på twh@danskeark.dk.

Læs mere om Rejseholdet Build 4.0

Der er begrænset antal pladser, og tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.