illustration piktogram

Opret fælles national database for bygningers klimabelastning

Dato 20.06.22 |
Af:
Karen Sejr

Strateginetværk for Bæredygtigt Byggeri anbefaler, at der oprettes en fælles national database for Bygningers Klimabelastning, så man sikrer optimale muligheder for at indhente viden og erfaringer fra gennemførte beregninger og datamateriale vedrørende bygningers klimabelastning.

Den 1. januar 2023 bliver det obligatorisk at levere beregninger af klimabelastning for nybyggeri og for større bygninger bliver der desuden indført en grænseværdi for klimabelastningen. Det forventes, at der hvert år vil blive gennemført beregning af klimabelastning for omkring 600 byggerier over 1000 m2 til dokumentation af overholdelse af grænseværdien og for omkring 7-11.000 byggerier under 1000 m2.

Strateginetværk for Bæredygtigt byggeri anbefaler i et notat Bolig- og planstyrelsen at oprette en fælles database, så man samler viden og således over årene får skabt et meget stort datamateriale over bygningers klimabelastning.

Det er nødvendigt for at kunne bruge dokumentationen, i form af beregninger og datamateriale, aktivt og effektivt, at der opbygges en fælles national database for bygningers klimabelastning. Som grundlag for opbygning af databasen, kan der evt. tages udgangspunkt i erfaringerne fra den nuværende database for Ener-gimærkningsordningen.

Læs hele notatet herunder.

Anbefaling til oprettelse af fælles database