Nyt redskab skal sikre bedre projektkonkurrencer

Opdateret 06.02.17 |
Af:
Karen Sejr

Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen er gået i gang med udviklingen af et nyt operationelt redskab til gennemførelse af projektkonkurrencer for arkitekter og bygherrer.

Det nye operationelle redskab skal sikre, at ressourceanvendelsen ved projektkonkurrencer minimeres, så både arkitekter og bygherrer opnår de mest optimale resultater og undgår de store omkostninger og tab, som i dag ofte er forbundet med deltagelse i konkurrencer.

Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening vil invitere interessenterne – både bygherrer og rådgivere – i branchen til at udforme og efterleve nogle klare principper, for hvordan projektkonkurrencer i fremtiden bør udvikles og formuleres.

Baggrunden for projektet er vores analyse fra juni 2016 ”Bedre projektkonkurrencer med mindre ressourceanvendelse”, der blandt andet viser, at projektkonkurrencer medfører milliontab for både arkitektvirksomheder og offentlige myndigheder. Analysen konkluderer blandt andet, at der stilles stadig større krav til detaljeringsniveauet i konkurrencematerialet, som kræver store ressourcer at levere og behandle – til trods for, at mange data aldrig bliver brugt i selve byggeriet.

Udgangspunktet for det nye operationelle redskab bliver anbefalingerne fra analysen: Kort og præcist konkurrencemateriale; brugerinvolvering og detaljering skal ske i kontraktfasen; overensstemmelse mellem konkurrencevederlag og ressourceforbrug samt overensstemmelse mellem bygherres ambitioner og budget.

Projektet er startet op i december 2016, og som led i projektet bliver der afholdt en række workshops, hvor interessenterne inviteres med. Redskabet forventes færdigt i efteråret 2017.

Læs analysen ”Transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer