Billede: Toftebo boligbebyggelse af BJERG Arkitektur.
Toftebo boligbebyggelse i Værløse af BJERG Arkitektur. Renoveringen af Toftebo er et pragteksempel på, hvordan en totaløkonomisk tilgang til renovering muliggør en markant samfundsmæssig besparelse i både CO²-udledning og energi til opvarmning. Renoveringen har samlet set reduceret bebyggelsens CO²-udledning med 89 % og varmebehovet med 93 %.

30 mia. kroner til renovering af almene boliger

Dato 05.05.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Regeringen har foreslået at bruge 30 mia. kr. til at renovere de almene boliger, herunder at fremme energirenovering af boliger og bygninger. Danske Arkitektvirksomheder har med BAT-Kartellet, BL - Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri i et brev til boligminister Kaare Dybvad kvitteret for forslaget, og gjort opmærksom på, at vi fortsat står til rådighed forud for en udmøntning af den politiske aftale.

Fredag den 1. maj 2020, løftede Statsministeren i sin tale på Arbejdernes Internationale Kampdag, sløret for regeringens forslag om at afsætte 30 mia. kroner til renovering af almene boliger. Med forslaget ønsker regeringen af fremme energirenovering af boliger og bygninger.

Danske Arkitektvirksomheder hilser forslaget varmt velkommen og kvitterer, sammen med en række interessenter i byggeriet, for regeringens forslag i et brev til Boligministeren. I brevet skriver vi bl.a., at det er rettidig omhu og en fornuftig beslutning, idet der er brug for at renovere de almene boliger over hele landet, som er blevet forsømt de seneste år.
 
Beslutningen understøtter flere fornuftige behov, både for beboere, klimaet og samfundet. Eksempelvis vil investeringen i de almene boliger gennem aktivering af midlerne i Landsbyggefonden skabe arbejdspladser i en presset bygge- og anlægsbranche.

I brevet til Boligministeren takker Danske Arkitektvirksomheder, BAT-kartellet, Dansk Byggeri og BL regeringen for, at have lyttet til vores vedholdende anbefalinger om at aktivere midlerne i Landsbyggefonden. Desuden gør vi ministeren opmærksom på, at vi fortsat står til rådighed forud for en politisk aftale, der skal landes i den nærmeste tid.
 
Se hele brevet til ministeren herunder.

Se Dansk Byggeri's overblik over fordelingen af renoveringsprojekter

Brev til Boligministeren