Landsbyggefondens planlagte renoveringsprojekter

Dato 06.05.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Regeringen og en række partier i folketinget forhandler lige nu om regeringens udspil om at afsætte 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til at renovere de almene boliger frem mod 2026. Dansk Byggeri har opgjort, hvor store projekterne er, og hvor i landet, de ligger.

Allerede nu ligger der projekter klar til at blive renoveret for 18,4 milliarder kroner. Det er både små og store renoveringsprojekter i almene boliger over hele landet, som vil kunne skabe arbejdspladser og aktivitet i både små, mellemstore og store virksomheder.

Dansk Byggeri har opgjort, hvor store projekterne er og hvor i landet, de ligger.

Pengene i Landsbyggefonden er sparet op af lejerne i de almene boliger, og lige nu er der i alt 453 renoveringsprojekter til en værdi af 18,4 mia. kr., som venter på at blive sat i gang. Bliver alle projekterne gennemført, vil det betyde en forbedring af i alt 72.000 boliger.

Renoveringsprojekterne dækker almene boliger i hele landet. Af Dansk Byggeri's oversigt fremgår det, at der er flest store projekter over 50 millioner kroner (130 projekter), men også mange små projekter på under 10 millioner kroner (109 projekter).

Nedenfor er Dansk Byggeri's notat samt oversigt over fordelingen af renoveringsprojekterne vedhæftet.

Dansk Byggeri: Landsbyggefondens planlagte renoveringsprojekter - Notat
Dansk Byggeri: Fordeling af renoveringssager efter størrelse