Piktogram coronavirus

En ny hverdag...

Dato 16.03.20 |
Af:
Karen Sejr og Lars Emil Kragh

Vores medlemsvirksomheder har, som så mange andre virksomheder, måttet omstille sig totalt i løbet af de seneste dage i henhold til de danske myndigheders henstillinger og for at forebygge udbredelse af coronavirus. Vores HR- & Administrationsnetværk deler her deres erfaringer vedr. indretning af hjemmearbejdspladser mm.

Danske Arkitektvirksomheders HR- & Administrationsnetværk har holdt et virtuelt møde med henblik på at dele erfaringer og samtidig pege på områder af særlig karakter for arkitektvirksomheder, som er vigtige at forholde sig til, når det gælder løn- og personaleforhold. Sidstnævnte hører som bekendt under DI, men vi bærer altid vigtigt input videre i vores arbejde med at styrke arkitektvirksomhedernes muligheder og udfordringer. Ikke mindst i en tid som denne.

DI har samlet al information om virksomheders ageren og muligheder samt en større FAQ, som vi anbefaler vores medlemmer at gøre brug af.

Find DI's guide her

Hjemmearbejdspladser er stort set på plads

Vores medlemmer og deres ansatte er stort set ved at være på plads, hvad angår hjemmearbejdspladser. Vores medlemmer gør følgende – måske kan I lade jer inspirere:

 • Opfordrer til hjemmearbejde i videst mulig udstrækning. Tilbyder etablering af hjemmearbejdsplads (stationær pc, skærm, stol m.m.) hvis ikke bærbar er tilstrækkeligt.
 • Giver enkelte medarbejdere som enten ikke har plads til at arbejde hjemmefra eller har behov for fx modelværksted e.l. mulighed for at være på arbejdspladsen med god plads omkring sig.
 • Sikrer sig, at der er 3 meters afstand mellem medarbejderne, masser af håndsprit/håndvask, gummihandsker til at tage mad/frugt. Helt generelt benyttes Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • Downloader og printer vejledninger til, hvordan smitte undgås fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside – og sætter dem op alle steder.
 • Registrerer og koordinerer, hvem der er på kontoret.
 • Holder ingen fysiske eksterne møder.
 • Laver en FAQ til alle medarbejdere.
 • Bruger portionsanretninger i kantine – ingen buffet!
 • Holder møder via Skype, Webex m.fl. BIM 360 virker glimrende men kan være lidt dyr i licens – ”tokens” kan bruges til betaling pr. forbrug.
 • Registrerer dagligt timer og tidsforbrug – inklusiv notering af, hvor meget tid, der går med børnepasning derhjemme.
 • Ringer alle projektledere op dagligt for status på projekter.
 • Holder løbende møder og har dialog med TR (hvis der er en sådan).
 • Ringer til kunderne og fortæller, at de er fuldt leveringsdygtige.
 • Opfordrer ved ledig kapacitet til at lave de interne opgaver, som sjældent nås i hverdagen.
 • Opfordrer medarbejdere til at afholde restferie og afspadsere, hvis opgavemængden bliver mindre.

Hold dig opdateret

Danske Arkitektvirksomheder følger med løbende, og vi giver naturligvis vores input omkring arkitektvirksomhedernes situation videre til DI – og forsøger helt generelt at påvirke situationen, således at I kommer bedst muligt igennem denne krise.

Til de af jer, der har medarbejdere, opfordrer vi kraftigt til at følge med på DI’s website og/eller kontakte Juravagten på telefon 3377 3377 eller jura@di.dk. Mange spørgsmål går igen, og DI har samlet disse på deres hjemmeside.

Få svar på dine spørgsmål fra DI her