Illustration fra undersøgelse

Nordiske arkitekter: Vi er den grønneste del af byggebranchen!

Dato 06.09.22 |
Af:
Signe Daugaard

En ny undersøgelse fra Nordic Architect Panel viser, at hele 56% af respondenterne mener, at det er arkitekterne, der har størst fokus på bæredygtighed i byggebranchens forsyningskæde. For Danmark gælder det, at hele 65% ser arkitekterne som bæredygtige frontløbere, som er det højeste tal blandet de nordiske lande.

Med store klimamæssige udfordringer er der mere end nogensinde før brug for danske arkitekters kreative visioner og langsigtede løsninger. De leder den grønne omstilling ved at sikre den samlede, langsigtede kvalitet i alle processer. Over halvdelen af de danske respondenter i undersøgelsen fortæller, at de ofte vælger materialer ud fra et bæredygtighedsperspektiv – også selvom det ikke er et krav i projekterne. Som samlet branche er vi med til at sætte de højeste standarder og forme en bæredygtig fremtid.

Undersøgelsen viser også, at 61% mener, at værktøjer til CO2-regnskab og livscyklusvurderinger-analyser (LCA) bør gøres lovpligtige. Fra 2023 vil det være virkelighed, når der kommer krav på LCA-analyser af alt nybyggeri. Arbejdet med klimakrav vil have stor betydning for, hvordan byggerier planlægges, programmeres og projekteres.

Danske arkitektvirksomheder vil tage ansvar for den grønne omstilling i tæt samarbejde med samfund og borgere. De er byggebranchens forandringsledere, som stræber efter at tage et samlet ansvar for alle processer i byggeriets forsyningskæde – fra koncept og idé til udførelse og drift. Det er dette holistiske perspektiv, viljen og kompetencerne, der gør arkitekterne i stand til at skabe merværdi og være bæredygtige frontløbere.

Danmark lander desuden på en førsteplads med hele 33% i spørgsmålet om, hvilket lands bygge- og arkitektbranche, der har størst fokus på bæredygtighed.

Vi er hos Danske Arkitektvirksomheder stolte af disse tal, og støtter en bæredygtig udvikling i branchen, hvor arkitekter leder vejen.

Læs også vores strategi 2022-2026 – vi bygger en bæredygtig fremtid

Nordic Architect Panel - Undersøgelse