Billede fra BIM7AA typekodning eksempelfil

VIDENSDELING BLANDT AARHUS-ARKITEKTER: BIM TYPEKODNING SOM OPEN SOURCE

Dato 12.01.23 |
Af:
Signe Daugaard

Foto: BIMTypeCode eksempelfil

Arkitektvirksomheder har mulighed for at gå forrest og bl.a. bidrage til udviklingen af et grønnere, bæredygtigt samfund, men det er en opgave, der skal løses i fællesskab. En løsning, der vil sætte fart på udviklingen, er, at der i højere grad deles viden og erfaringer på tværs i branchen.

Men hvordan skal der deles viden og erfaringer, når arkitekter er konkurrenter og lever af at differentiere sig fra hinanden? Det er en svær afvejning mellem muligheder, begrænsninger og barrierer, som ofte hindrer vigtig vidensdeling. Et arkitektfællesskab i Aarhus har fundet balancen og har samarbejdet på tværs i snart 10 år i det frivillige netværk BIM7AA, som løbende udvikler og optimerer fælles BIM-værktøjer, -metoder og -processer. Desuden deles alt som open source, så det kommer hele branchen til gavn.

BIM7AA netværket bestående af AART, Arkitema, C.F. Møller Architects, Friis & Moltke, CUBO Arkitekter A/S og Link Arkitektur i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus har netop udgivet BIMTypeCode2022.

BIM7AA gruppe logoer

BIM7AA netværket

BIM7AA er et frivilligt samarbejde sponsoreret af de involverede arkitektvirksomheder, som har lagt afgørende specialistviden og arbejdstimer i at udvikle gode løsninger og produkter. Netværket har et ønske om at styrke samarbejdet og grænsefladerne i BIM-projekter - samtidig med, at resultaterne fra arbejdet gøres tilgængeligt for alle. Det vurderes, at over halvdelen af alle byggeprojekter i Danmark benytter denne gratis struktur. Etableringen af netværket bygger på, at vidensdeling og digital udvikling på højt fagligt niveau er den bedste investering - både for den enkelte og for branchen som helhed.

BIM7AA’s produkter sikrer sunde digitale modeller og skaber praksisorienterede strukturer og processer, som er tilpasset dansk arbejdspraksis og efterlever projekternes IKT-krav omkring objektstrukturer. Der skal nemlig skabes sammenhæng mellem modeller og leverancer.

“En af de vigtigste pointer ved alt, hvad vi laver, i BIM7AA er, at det skal være forankret i en praksisorienteret tilgang. Vi arbejder som mennesker, der skal kunne forstå disse sammenhænge på en let facon ind i en projektkontekst.” Karsten Hansen, IKT og BIM procesleder hos AART

I alle udgivelser af typekoder har BIM7AA netværket brugt et netværk af ingeniørspecialister for at sikre, at de tværfaglige led koordineres.

BIMTypeCode2022

BIM7AA netværket har netop udgivet BIMTypeCode2022. Det er en opdateret og operationel kodningsstruktur af BIM-byggeobjekter baseret på rådgiverens projekteringskrav, erfaringer, dansk byggeskik og ”best practice”. Det skaber struktur for både små og enkle, såvel som store og komplekse BIM-projekter. Formålet med BIMTypeCode2022 er at skabe sammenhæng, sporbarhed og genkendelighed på tværs af bl.a. tegningsmateriale, tilbudslister, beskrivelser, digitale bygningsmodeller og drift.

Udgivelsen er et resultatet af et samarbejde imellem de implicerede arkitektvirksomheder i Aarhus, der alle have det til fælles at arbejde med supersygehuse, som er kendetegnende ved stor kompleksitet og omfattende IKT-krav.

Kodningsstrukturen kan både anvendes til identifikation og klassifikation af byggeobjekter. Anvendelse af BIMTypeCode strukturen kan desuden skabe en tydeligere grænseflade mellem projekterende rådgivere samt imellem bygherre og evt. entreprenører, for på den måde at skabe de bedste rammer for entydighed og minimere kostbare misforståelser.

BIM7AA netværket har netop udgivet en eksempelfil, hvor man som bruger kan klikke rundt og se gode eksempler på, hvordan digitale bygningsdele med BIMTypeCode2022 kan struktureres for alle fag. Du kan finde links til eksempelfilen, BIM7AA’s hjemmeside, BIMTypeCode2022 m.m. nederst på siden her.

Find BIM7AA’s hjemmeside her

Find BIMTypeCode2022 og eksempelfilen her

Foto fra AARTs kontor