Foto fra Tåsinge Plads

BOLIGUDSPIL: Ny arkitekturpolitik bør opstille mål og ikke bare smukke hensigter

Dato 13.10.21 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Charlotte Brøndum

Boligudspil lægger op til ny arkitekturpolitik, en helt ny fond der skal gøre det muligt at øge andelen af almene boliger i de største danske byer samt flere billigere boliger, hvor især de unge er prioriteret. Danske Arkitektvirksomheder glæder sig over regeringens fokus på arkitekturen, og hvad den betyder for samfundsudviklingen.

Ældreboliger på Christiania, mindst 33 % almene boliger i storbyen, en ny form for andelsboliger og 1.700 boliger til 3.500 kroner om måneden. Ambitionerne er store i regeringens boligudspil ”Tættere på II – Byer med plads til alle”, der indebærer i alt 14 initiativer, der blev offentliggjort tirsdag den 12. oktober på et pressemøde i Dorte Mandrups almennyttige boligbyggeri Orienten i Nordhavn.

Tirsdagens udspil fokuserer primært på landets største byer og den konkrete prisudvikling og boligmangel, der især præger hovedstadsområdet. Oplægget blev præsenteret af boligminister Kaare Dybvad Bek flankeret af kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Flere almene boliger

Udspillets største økonomiske post, er, at regeringen vil etablere ’Fonden for blandede byer’, som med en indsprøjtning på 10 milliarder kroner fra Nybyggerifonden frem mod 2035 skal "sikre, at der kan bygges endnu flere almene boliger fremadrettet."

I udspillet står der, at ”Fonden for blandede byer forventes at kunne understøtte opførelse af cirka 42.000 nye almene familieboliger frem til 2035 med en forventet nettotilvækst på cirka 22.000 nye almene boliger.”

Det er positivt og godt nyt for familier og ikke mindst de unge der også prioriteres. Til gengæld mangler udspillet at adressere seniorboliger. Til dét siger Lene Espersen:

”Det er ærgerligt, da vi ved at netop antallet af ældre vil vokse relativt meget i forhold til andre aldersgrupper over de næste par årtier. Seniorerne er en ligeså vigtig del af de blandende byer som alle andre befolkningsgrupper, og de bør prioriteres under de politiske forhandlinger.”

Ny arkitekturpolitik

Boligudspillet er et historisk ”boost” af det almene boligbyggeri, som kræver ressourcer - ikke kun økonomisk – men også viden og en fornyet politik på området som kan sætte retning. Regeringen vil derfor nedsætte en ekspertgruppe, der skal udforme en national arkitekturpolitik, som kan skabe debat om arkitekturens rolle i samfundet. Arkitekturpolitikken skal blandt andet sikre, at de nye almene boliger er arkitektonisk gennemtænkte med fokus på kvalitet, det levede liv og klimaet.

Der afsættes 19,5 millioner kroner fra 2022-2024 til arkitekturpolitikken, som bl.a. skal forholde sig til fremtidens almene boligbyggeri, bæredygtig arkitektur, aktive bymidter og revitalisering af landsbyer.

”Arkitekturen sætter rammerne for vores liv og hverdag. Flot og funktionel arkitektur skal være for alle – også når man bor i en almen bolig. Lad os sammen få en debat om, hvordan vores byer skal se ud, og hvordan de skaber rammerne om et godt liv," siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Det er vigtigt at sikre sig, at der opstilles mål, og at arkitekturpolitikken også følges til dørs, så den ikke bare bliver en skåltale der ligger og samler støv. Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder er helt enig med kulturministeren og glæder sig over udsigten til at diskutere og kvalificere arkitekturens rolle i samfundet. Lene Espersen, direktør hos Danske Arkitektvirksomheder udtaler:

”Det er godt den gode arkitektur prioriteres politisk, og arkitekturens virkemidler kan bruges til at skabe mere sammenhængende byer for alle. Vi har gennem flere år samlet på eksempler der på flere plan skaber værdi for både den enkelte, samfundet og ikke mindst klimaet.”

Den seneste arkitekturpolitik fra 2014 trænger også til en opdatering. Selvom den ”kun” er syv år gammel har verden flyttet sig betydeligt. Lene Espersen uddyber:

”Klimaforandringer, urbanisering, migration, demografi, familiemønstre, corona m.m. har haft, har - og vil få - afgørende konsekvenser for den måde vi skal bygge og bo på. Nu og fremover – også her i Danmark. Det er vigtigt at få det hele tænkt sammen i arkitekturpolitikken. Og så er det vigtigt at sikre sig, at der opstilles mål og politikken også følges til dørs, så den ikke bare bliver en skåltale der ligger og samler støv.”

Læs hele udspillet her