Husk orienteringspligten ved afskedigelse

Opdateret 12.06.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Efter overenskomsterne i arkitektbranchen påhviler der arkitektvirksomhederne en særlig orienteringspligt, når virksomhederne står overfor at skulle afskedige medarbejdere. Orienteringen skal ske inden opsigelsen.

Orienteringspligten gælder for medarbejdere der enten står foran en barsel, er på barsel eller har varslet afvikling af orlov.

For mødrenes vedkommende skal der ske orientering til DI og FAOD når medarbejderen har orienteret om graviditeten, og for fædrenes vedkommende skal der ske orientering, når faderen har varslet, eller afvikler fædre- eller forældreorlov. Bestemmelsen står i overenskomsternes § 9.

Orienteringspligten vedrørende mødrene kender de fleste, men en del virksomheder er ikke opmærksomme på, at der også skal orienteres når det gælder fædrene.

Det er derfor vigtigt at virksomheden kontakter DI for en drøftelse, inden man opsiger, og gør det i god tid forinden opsigelsen ønskes effektueret, da det i disse situationer påhviler virksomheden at dokumentere begrundelsen for opsigelsen. DI hjælper herefter med at orientere fagforeningerne, det skal virksomheden ikke selv gøre. Fagforeningerne skal have mulighed for at tage stilling til opsigelsen, og er man for sent ude, risikerer man at skulle udskyde opsigelsen en måned.

Manglende orientering vil typisk medføre, at virksomheden skal betale en bod for tilsidesættelse af pligten.

Vær desuden opmærksom på, at afskedigelserne kan være problematiske i forhold til ligebehandlingsloven, og derfor er det altid en god ide at rådføre sig med DI i disse situationer.