Foto af beton bygning - adgang forbudt skilt
Regeringen har indført forsamlingsforbud for grupper over 10 personer. Det gælder dog ikke byggepladser.

Forsamlingsforbud: Også på byggepladsen?

Dato 18.03.20 |
Af:
Preben Dahl

Foto: Unsplash / Siora Photography

Det korte svar er nej - en byggeplads er ikke et offentligt sted. MEN alle personer der færdes på en byggeplads skal overholde gængse principper der gælder for hele befolkningen pt. om at vaske og spritte hænder, holde afstand mm.

Regeringen har indført et forsamlingsforbud for grupper over 10 personer. Det er således forbudt, at grupper på 10 personer forsamles på offentlige steder. Betyder dette forbud så, at man ikke kan holde byggepladser med over 10 personer kørende? Nej, En byggeplads er ikke et offentligt sted, og derfor gælder forsamlingsforbuddet med virkning fra den 18. marts ikke for byggepladser, uanset om byggeriet foregår inden dørs eller udendørs.

Selvfølgelig skal alle personer, der færdes på en byggeplads være forsigtige og følge de gængse principper, der gælder for hele befolkningen. Det gælder fx, at man skal forsøge at holde pauser og frokost forskudt af hinanden, have ekstra fokus på håndvask og afspritning, foretage hyppig rengøring, stille afspritningsfaciliteter op og tilrettelægge arbejdet således, at man kommer i kontakt med så få som muligt, overveje om man skal arbejde i skiftehold osv.

Hvis coronavirus fortsat spreder sig, kan man selvfølgelig risikere, at der kommer nye påbud, som påvirker arbejdets fremdrift, men lige nu er det business as usual, dog med de nødvendige og fornuftige sikkerhedsforanstaltninger.