Foto af sommerhus tegnet af Dahlgaards Tegnestue
Dahlgaards Tegnestue tegner både enfamiliehuse - og som her - sommerhuse.

Tæt på kunderne

Opdateret 21.03.18 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Jørgen Dahlgaard

At lave boliger for private giver perspektiv på arkitektfaget - det giver også synlig indflydelse på projekterne, mener indehaver af Dahlgaards Tegnestue på Fyn, Jørgen Dahlgaard. 

I projektmapperne hos Dahlsgaards Tegnestue findes alt fra kontordomiciler, skoler til daginstitutioner. Men det er alligevel enfamiliehuse og private boliger, der tiltrækker arkitekten bag, Jørgen Dahlgaard, mest. 

“Vi har arbejdet med en del større opgaver i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Den type opgaver indeholder meget styring og strukturering for at nå i mål. Den del af processen kan jeg egentlig godt lide. Samtidig med de større opgaver, så har vi lavet et hav af mindre opgaver for private boligejere. Det er opgaver, som jeg elsker meget. Da vi startede vores egen virksomhed gik det op for os, hvor lidt kontakt man har med brugerne på de store byggeprojekter, og hvor meget kontakt man har med dem, når man skal bygge et familiehus,” siger Jørgen Dahlgaard. Han er indehaver af Dahlgaards Tegnestue sammen med sin kone Dorthe, der er indretningsarkitekt. 

Tegnestuen blev grundlagt i 1996. Som på mange små tegnestuer er både virksomhed og hjem under et og samme tag i et hus, som Jørgen Dahlgaard selv har tegnet. 

“Det skaber da en tillid mellem os og bygherren, at vi bor i et hus, vi selv har tegnet. Når vi tør og kan bo i vores eget hus, så kan andre også," siger Jørgen Dahlgaard. 

“Når man kommer ud til private kunder, så kan det være lidt af en udfordring, fordi arkitektur ofte er en verden, som slet ikke er deres." Jørgen Dahlgaard, indehaver af Dahlgaards Tegnestue

De gode løsninger skaber arkitekturen

Gennem årene er den private bygherre blevet tegnestuens største fokus. Det hænger især sammen med virksomhedens interesse for den private bolig. Men på trods af det, så har virksomheden også gang i flere større byggeopgaver. 

Tegnestuen er blandt andet bygherrerådgiver på et større kontordomicil ved Svendborg Havn, ligesom de også er rådgivere på et sognehus og skal udføre en opgave, der vedrører faciliteter til lystsejlere. Fælles for alle virksomhedens opgaver er spændingsfeltet mellem kreative løsninger og bygbarhed. 

“Vi har ikke et bestemt formsprog, som vi har lyst til at rulle ud over alt, hvad vi laver. Vores projekter er meget forskellige, og så er der selvfølgelig forhold som økonomi og bygherres ønsker, der spiller ind. Vi vil gerne tænke i nye baner og være kreative, men det skal være bygbart,” siger Jørgen Dahlgaard. Det giver også udfordringer som arkitekt at være stillet over for en bygherre, der aldrig har fået bygget noget før, som fx de små private bygherrer.

“Når man kommer ud til private kunder, så kan det være lidt af en udfordring, fordi arkitektur ofte er en verden, som slet ikke er deres. De har måske først for nyligt opdaget, at de kan få en arkitekt til at designe deres hjem. Almindelige mennesker tænker ikke så meget over over verdenshjørner og lysindfald, sammenhængen mellem materialer og sikring af møblerbare rum med logiske ganglinjer. Det er en udfordring, men også med til at gøre hvert projekt unikt,” siger Jørgen Dahlgaard.

Stort er ikke nødvendigvis godt

Til både store og små projekter bruger tegnestuen helst nogle af deres faste samarbejdspartnere, når det gælder entreprenørvirksomheder. Det giver tryghed for kunderne, men det betyder også en enklere proces, når projekterne skal udføres.

“Vi behøver ikke at beskrive hver eneste detalje hver gang, og det sikrer også, at vi kan tilbyde opgaverne til et fornuftigt honorar, når vi før har arbejdet sammen med virksomheden. Processerne glider bedre, fordi vi kender hinanden,” siger Jørgen Dahlgaard. 

Hos Dahlgaards Tegnestue holder man fast i, at en arkitektvirksomhed ikke behøver at være stor for at skabe god arkitektur eller for at være en spændende arbejdsplads.

“Der er en tendens til, at arkitektvirksomhederne bliver større og større. Jeg mener sagtens, at man kan have et godt arkitektliv, der både er udfordrende og tilfredsstillende, selvom man er en lille virksomhed. Vi har direkte og synlig indflydelse, når vi designer et hjem. Vi synes, der er en stor værdi i at være en lille lokal tegnestue, der kan skaber merværdi i den enkelte families byggeprojekt” siger Jørgen Dahlgaard.