Foto af Kong Frederik og Dronning Mary
Louise Fiil Hansen, partner i SLA, viste onsdag eftermiddag det danske kongepar rundt i byrummet på Bjørvika, som den danske arkitektvirksomhed har planlagt og designet. Fra højre: Louise Fiil Hansen, partner og designdirektør i SLA, Christian Pagh, Anne Lindboe, ordfører i Oslo (tilsvarende borgmester), Dronning Mary, Håkon, kronprins i Norge, Kong Frederik, Mette-Marit, kronprinsesse i Norge, Dronning Sonja, Norge

Kong Frederik og Dronning Mary viser vej for dansk arkitektur

Dato 14.05.24 |
Af:
Lars Storr-Hansen

Foto: SLA

Danmarks nye kongepar har blik for arkitekturen. Men det er vigtigt, at deres indsats bliver understøttet af stærkere og bedre rammer for de arkitektfirmaer, der søger ud i verden.

Det er en styrke for danske arkitektvirksomheder, at Danmarks nye kongepar, kong Frederik og dronning Mary, har en så klar og tydelig interesse for design, arkitektur og grøn omstilling.

I ugens løb kunne vi følge, hvordan kongeparret under deres statsbesøg i Norge var på byvandring ved havnefronten i Oslo. Her kom de tæt på nogle af de nye og vellykkede byrum, som i høj grad rummer et dansk aftryk, og som har været med til at løfte Oslo. Eller som det blev formuleret i programmet forud for statsbesøget: ”Under arkitekturvandringen vil der blive fremvist eksempler på, hvordan fælles dansk-norske løsninger er med til at trække naturen, vandet og mennesket tilbage i centrum af Oslo.”

Sammen med det danske kongepar og medlemmerne af den norske kongefamilie var flere danske arkitekter og landskabsarkitekter med på vandringen, og undervejs gav de kongefamilierne en indføring i tankerne bag de spændende løsninger.

At kongeparret så tidligt i deres nye mission sætter fokus på arkitektur, flugter med deres indsats som kronprinspar. For allerede inden de overtog stafetten fra dronning Margrethe, har det været tydeligt at se, at de er ægte optaget af arkitektur: 

Som kronprinspar har de stået i spidsen for talrige eksportfremstød, hvor danske arkitektvirksomheder har været repræsenteret. Sidste år var kong Frederik protektor for København som UNESCO – UIA Verdens Arkitekturhovedstad. I det sene efterår 2023 kunne man også glæde sig over, at det spanske kongepar under deres besøg herhjemme deltog i et seminar i BLOX – det danske center for arkitektur, design, kreativitet og bymæssig innovation. Her fik den spanske konge og dronning, i selskab med det danske kronprinspar, indblik i, hvordan arkitektur og design kan bidrage til bæredygtig udvikling og kan være med til at skabe mere levende og menneskevenlige byer. Også her deltog danske arkitekter.

"Der er grund til at juble over, at kongeparret tydeligvis ved, at danske arkitektvirksomheder kan skabe mange af de løsninger, som samfundet har brug for." Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Der er grund til at juble over, at kongeparret tydeligvis ved, at danske arkitektvirksomheder kan skabe mange af de løsninger, som samfundet har brug for – ikke mindst når vi taler om den grønne omstilling. Derudover er det tydeligt at se, at parret også har blik for arkitektvirksomhedernes evne til at designe signaturprojekter, der lyser op rundt om i verden og understreger Danmarks position som en vigtig design- og arkitekturnation. Det er ikke kun godt for arkitektvirksomheder – deres indsats er de facto med til at brande Danmark på globalt plan og bane vej for andre virksomheder.

Skal man blande malurt i bægeret, handler det om, at vores politikere og myndigheder ikke altid udviser samme engagement.

I disse måneder arbejder en ekspertgruppe på at skabe afsæt for en ny national arkitekturpolitik. Alt tegner til, at gruppen vil præsentere vigtige og kvalificerede bud på, hvordan danske arkitekturvirksomheder kan byde ind, når det handler om at forme en bæredygtig udvikling, udvikle fremtidens boligformer og hjælpe de udsatte landområder udenfor de store byer.

Men ekspertgruppen kan naturligvis ikke dække alt – og de internationale muligheder kommer ikke til at fylde meget.

Når det handler om at få dansk arkitektur ud i verden, er det derfor vigtigt, at vi i den kommende tid ikke ender med at tabe vigtige muligheder på gulvet.

I den tidligere arkitekturpolitik fra 2014 blev det fremhævet, at danske arkitektvirksomheder i højere grad skulle arbejde udenfor Danmarks grænser. Og det er heldigvis også sket. Men konkurrencen er hård, og det vil kræve fokus, ressourcer og rigtige rammevilkår, hvis de skal ud i endnu større skala fremover.

I Danske Arkitektvirksomheder mener vi, at 10-året for den tidligere arkitekturpolitik giver et godt udgangspunkt for at gøre status på den hidtidige internationaliseringsindsats. Derfor vil vi invitere til, at vi evaluerer udviklingen og især ser på, hvordan vi kan skabe et bedre afsæt for, at danske arkitektvirksomheder kan komme endnu mere rundt på kloden og levere de løsninger, som mange nationer i stigende grad efterspørger.