Ny publikation om kulturarv

Dato 25.08.21 |
Af:
Rikke Friis

Foto: Claus Bjørn

Over alt i Danmark står gamle og historiske bygninger, som alle er en vigtig del af vores kulturarv. De fortæller historier og afslører spor fra fortiden, og de fortjener at blive brugt, passet på og istandsat. Se nogle af de mange eksempler på, hvordan arkitekterne håndterer kulturarven i vores nye publikation.

Danske Arkitektvirksomheder har gennem flere år haft fokus på arkitekters værdiskabelse, hvor særligt den miljømæssige, sociale og økonomiske værdiskabelse er fremhævet. Nu supplerer vi eksempelsamlingen "Arkitektur med merværdi" med en række inspirerende eksempler på værdiskabende restaureringer og omdannelser, som alle fortæller os, hvorfor vi skal passe på bygningsarven.

Vi har foreløbig samlet 10 eksempler, der også kan ses i hæftet KULTURARV, der viser hvordan dygtige danske arkitektvirksomheder har arbejdet med at bevare, restaurere og transformere gamle bygningsværker, så de passer til det liv, vi lever i dag, mens de fortsat fortæller historier om fortiden.

Bevaring for klimaet

Der er masser af gode grunde til at passe på vores bygningsarv gennem fx fredninger m.m. Men der er dog langt mere end blot historisk sjæl at vinde ved at give nyt liv til gamle bygninger. Ofte kan vi også reducere klimabelastningen ved at restaurere og genanvende bygningsmassen.

Nye tal viser nemlig, at den gennemsnitlige CO2-udledning ved nybyg er langt højere, end når vi istandsætter og bevarer de gamle bygninger. Ved at bruge de eksisterende ressourcer med omtanke, kan vi reducere den del af CO2-udslippet, som byggeriet er ansvarlig for og samtidig sikre kulturarven.

"Med til hele klima-agendaen hører altså også dét at bevare og værne om historiske bygninger og historisk interessante miljøer. Bygninger skal gerne stå i mindst 200 år, så man burde tænke over at bygge noget ingen har lyst til rive ned." Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Vi trives bedre i ældre arkitektur

De gamle bygninger rummer historier som binder os sammen, og noget tyder på, at det også er socialt bæredygtigt at bevare kulturarven. I Norge har et nyt studie vist, at vi trives bedre i ældre arkitektur, og at vi finder det rarere, mere interessant og afslappende at opholde os i ældre bygninger og byrum frem for nyere. Vores nye publikation indeholder flere eksempler, hvor de historiske bygningsrammer skaber en social sammenhængskraft og understøtter fællesskaber på tværs af generationer.

De udvalgte projekter i publikationen skal lære os, hvorfor vi skal passe på bygningsarven ved at frede og bevare den. Men de er også eksempler på, hvorfor vi skal bruge gode langtidsholdbare materialer og ikke mindst bygge smukt, når vi bygger nyt i dag.

Det der allerede er bygget, er nemlig det mest bæredygtige vi har.

Du kan hente publikationen KULTURARV herunder eller bestille den i en trykt udgave hos Ulla Michael på um@danskeark.dk.

Du finder også de enkelte cases i vores eksempelsamling Arkitektur med merværdi.

Se eksemplerne her

God læselyst!

Kulturarv - Eksempler på bæredygtige renoveringer, restaureringer og transformationer med økonomisk, social og miljø