Illustration fra Circle House Lab

Ny undersøgelse om cirkulære udbud

Dato 14.09.21 |
Af:
Rikke Friis

Cirkulære principper spiller en central rolle i den grønne omstilling af byggeriet, men emnet er stadig meget nyt, og for mange er det svært og komplekst at arbejde med cirkulære løsninger. Derfor har Circle House Lab udgivet et nyt Green Paper som stiller skarpt på, hvordan forskellige udbudsformer kan understøtte udbredelsen af byggeri med cirkulære principper.

Circle House Lab er et partnerskab bestående af 120 virksomheder som alle ønsker at bidrage til, at dansk byggeri bliver førende inden for cirkulære løsninger. Men de cirkulære principper som genbrug, genanvendelse og design for adskillelse stiller nye krav til alle parter i et byggeri. Det kræver nye processer, ny ansvarsfordeling og nye løsninger, som er svære at rumme inden for de sædvanlige udbudsformer.

Det nye Green Paper taler med bygherrer, advokater, arkitekter og brancheorganisationer, der samstemmende peger på, at samarbejde er afgørende for at mestre de cirkulære principper. Alle involverede parter skal samarbejde for at udvikle nye processer og løsninger på det, der endnu er forholdsvist nyt og uprøvet i byggebranchen.  

Også de traditionelle udbudsformer og den eksisterende lovgivning der regulerer byggeriet, kan være et benspænd for at komme i gang med de cirkulære principper. Derfor har vi hos Danske Arkitektvirksomheder sammen med Danske Advokater, udviklet nye paradigmer i form af nye udbuds- og kontraktskabeloner, som kan anvendes i forbindelse med cirkulære byggerier.

”Det vil være en stor fordel for vores medlemmer at kunne henvise til nye udbuds- og kontraktformater, som er tilpasset de cirkulære principper”. Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder

Læs mere og download det nye Green Paper om cirkulære udbud

Danske Arkitektvirksomheder og Danske Advokater har udgivet en vejledning samt tilhørende paradigmer - skabeloner til brug for cirkulære udbud.

Find vejledning og paradigmer