BR15 bliver forlænget

Opdateret 26.10.17 |
Af:
Karen Sejr

Der kommer til at være en overgangsperiode fra BR15 til BR18 efter ønske fra Danske Arkitektvirksomheder, FRI og Dansk Byggeri.

Det sker efter, at vi sammen med de øvrige primære organisationer i byggeriet har peget på, at der er behov for bedre tid til at sætte sig ind i det nye regelsæt.

Bag det nye Bygningsreglement BR18 ligger en række vejledninger. Disse er under udarbejdelse, hvilket betyder, at branchen ikke vil have tid til at sætte sig ind i vejledningerne. Det har været et af de væsentligste argumenter for at have en blød overgangsperiode.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligministeriet der står for opdateringen af BR15.

Flere af byggeriets efteruddannelses- og videnscentre tilbyder kurser i BR18 i november og december 2017:

SBi: Ændringer i BR18

Teknologisk Institut: De nye krav i bygningsreglementet BR15 og BR18

Molio: BR18 og certificeringsordning - overblik i praksis

Byens Ejendom: Bygningsreglement 2018